Firma provozovala v Brně slévárnu bez povolení. Dostala pokutu 130 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili pokutu 130 tisíc korun společnosti ESB Slévárna, s.r.o. Firma bez povolení krajského úřadu v Brně tři roky provozovala zdroje znečišťování ovzduší, a to slévárnu neželezných kovů a související technologie. Porušila tím zákon o ochraně ovzduší.

„Při kontrole bylo také zjištěno, že provozovatel zdrojů znečišťování ovzduší nezajistil měření emisí oxidů dusíku ani tuhých znečišťujících látek. Nebyla tak prokázána schopnost těchto zdrojů plnit emisní limity. Navíc byly zjištěny další vážné nedostatky - nevedení  provozní evidence a neplnění ohlašovacích povinností pro provoz slévárny neželezných kovů a souvisejících technologií,“ uvedl Jindřich Mikeš ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno.

Firma po kontrole inspekce požádala Krajský úřad Jihomoravského kraje o povolení provozovat zdroje znečištění ovzduší. Krajský úřad provoz zdrojů povolil. Firma také zajistila plnění ostatních povinností. „Inspektoři ČIŽP vzali tyto skutečnosti při stanovení konečné výše pokuty v úvahu, stejně jako přiznání firmy k pochybení,“ dodal Mikeš.

Společnost ESB Slévárna se proti pokutě, kterou jí inspektoři ČIŽP uložili, odvolala. Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP potvrdilo.

Zveřejněno: 05.12.2016 – Jana Jandová ; Přečteno 838 x
Vytisknout