Firma TRANSBETON dostala pokutu přes 300 tisíc korun za nepovolený odběr podzemních vod

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili firmě TRANSBETON s.r.o., která provozuje betonárnu ve Skalici nad Svitavou, pokutu 309 828 korun.  Společnost odebírala podzemní vody z vlastní studny bez povolení vodoprávního úřadu. Tím porušila vodní zákon.

 

Inspektoři při kontrole v květnu 2019 zjistili, že provozovateli betonárny vypršelo povolení k odběru podzemních vod, které používal pro výrobu betonu. Nové povolení firma nepředložila a odebrala tak nedovoleně celkem 7 924 m3 podzemní vody. Zákonem je za nepovolený odběr podzemních vod stanovená částka 70 Kč za 1 m3, maximální výše pokuty je deset milionů korun.

 

„Ke stanovení výše sankce jsme použili sníženou sazbu. Subjekt vlastnil povolení k odběru, jehož platnost vypršela a navíc se jednalo o první porušení zákona o vodách a žádné další závady nebyly při kontrole zjištěny,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

 

Proti rozhodnutí o pokutě se firma neodvolala, sankce tak nabyla 3. ledna 2020 právní moci.

Zveřejněno: 21.01.2020 – Radka Nastoupilová ; Přečteno 540 x
Vytisknout