Firma REKLA dostala pokutu 220 tisíc korun za nezákonné nakládání s nebezpečnými odpady v Pardubicích-Semtíně

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 220 tisíc korun společnosti REKLA spol. s r. o., která ve svém zařízení v Pardubicích-Semtíně nakládala s kapalnými odpadními oleji. Ty patří do kategorie nebezpečných odpadů a firma s nimi nakládala v objektu, který k tomu nebyl určen v integrovaném povolení ani v provozním řádu.

„Jednalo se o odpadní oleje přijaté k přepracování a kaly z olejových odlučovačů z vlastní produkce firmy. Při kontrole jsme našli celkem 18 m3těchto nebezpečných odpadů v kontejnerech a kovových sudech,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Firma REKLA se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala. Ministerstvo životního prostředí však její odvolání zamítlo a rozhodnutí inspekce potvrdilo. 

vyzaduji

vyzaduji

Zveřejněno: 03.05.2017 – Jana Jandová ; Přečteno 796 x
Vytisknout