Firma LADEO Lukavec přijala odpady, které nesměla. Dostala pokutu 600 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 600 tisíc korun společnosti LADEO Lukavec s.r.o., která provozuje skládku nebezpečného odpadu v Lukavci na Litoměřicku. Firma převzala do svého zařízení odpady s polychlorovanými bifenyly (PCB). Tento odpad však neměla oprávnění převzít.

„Jednalo se o téměř 220 tun odpadu. Firmě jsme za porušení zákona o odpadech uložili pokutu 600 tisíc korun,“ uvedl Jaroslav Vacek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

A není to první pokuta, kterou inspektoři ČIŽP firmě uložili. V roce 2012 dostala společnost LADEO Lukavec od inspekce pokutu 30 tisíc korun za předkročení limitu TOC (Total Organic Carbon), tedy hodnot pro celkový organický uhlík u odpadů ukládaných na skládku, a také za nedostatečně zpracované a vyhodnocené základní popisy přijímaných odpadů.

Zveřejněno: 09.12.2016 – Jana Jandová ; Přečteno 1717 x
Vytisknout