Essen se stal Evropským zeleným městem roku 2017

Působivá proměna z města uhelného a ocelářského průmyslu na nejzelenější město v Severním Porýní - Vestfálsku je důkazem úspěšných strukturálních změn v Essenu. Essen se stal oficiálně Evropským zeleným městem pro rok 2017.  Pro více než dvě třetiny Evropanů žijících ve městech je řešení problémů životního prostředí nesmírně důležité pro zdraví a dobré životní podmínky občanů. Cenou Evropské zelené město je odměňováno úsilí a závazek ke zlepšování městského životního prostředí a podpory povědomí o potřebě změn životního prostředí na úrovni města. Essen bude působit jako vzor pro udržitelný rozvoj měst, sdílení a prosazování osvědčených postupů, které byly vyzkoušené a prověřené v tomto německém městě.

Evropská komise také pracuje na „nástroji pro zelená města“, což bude nový dobrovolný nástroj, který bude moci každé město používat k měření a monitorování svého počínání v oblasti životního prostředí na základě 12 kritérií, používaných k výběru zelených měst a pomoci evropským městům ke zlepšení jejich městského životního prostředí a kvality života. Očekává se, že nástroj bude připraven v červnu.

Co oslovilo porotu v Essenu?

  • Ambiciózní cíl na snížení emisí CO2 o 40 % do roku 2020
  • 128 000 m2 plochy silničního povrchu s hlukově optimalizovanou asfaltovou směsí  
  • Systém vodního hospodaření  s multifunkčními  zelenými plochami využívanými pro hospodaření s  dešťovou vodou, prevenci proti povodním a  aby se zabránilo úniku dešťových vod do kanalizační sítě  
  • 376 km cyklostezek: cyklistika ve městě vzroste o 25% do roku 2035
  • Vytvoření 20 000 nových pracovních míst v oblasti životního prostředí do roku 2025
  • 95% obyvatel nyní žije ve vzdálenosti nejdále 300 m od zelených městských částí
  • Cestování auty se sníží o 29% do roku 2035;
  • Nemají žádné skládky komunálního odpadu od 60 let 20tého století
  • Cíl recyklovat 65% odpadu do roku 2020.

Během roku, kdy bude Essen Evropským zeleným městem, plánuje iniciovat přes 300 občanských projektů a akcí, které dále zlepší kvalitu života ve městě.

Cena Evropského zeleného města prezentuje města, která jsou příkladem městského života přátelského k životnímu prostředí. Panel nezávislých expertů hodnotí chování soutěžících měst 12 kritérii životního prostředí.  Porota pak hodnotí jejich závazek k pokračujícímu zlepšování životního prostředí a udržitelného rozvoje, jakož i jejich schopnosti v oblasti komunikace, a to v rozsahu, kterým by mohli působit jako vzor tím, že představí osvědčené postupy k využití jinde. Kromě poskytování inspirace dalším městům, vítěz těží ze zvýšené reputace, která slouží k posílení pověsti města, a dělá ho atraktivním jako místo k návštěvě, práci a životu. K dnešnímu dni byl titul udělen již devíti městům, udílí se do roku 2010. Švédsko vyhrálo první titul, následoval Hamburk v roce 2011, Vitoria-Gasteiz v roce 2012, Nantes ve Francii v roce 2013, Kodaň v roce 2014, Bristol v roce 2015. Evropským zeleným městem roku 2016 byla Lublaň, která předala titul Essenu na rok 2017. V příštím roce ho bude následovat Nijmegenem v Nizozemsku

Zveřejněno: 31.01.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 1474 x
Vytisknout