EK zahájila konzltaci ke zlepšení kvality ovzduší v EU

 

Komise zahájila konzultaci ke zlepšení kvality ovzduší v EU


Brusel, 30.6.2011 – Až 49% Evropanů žije v oblastech, kde stále nebylo dosaženo standardů kvality ovzduší EU a znečištěné ovzduší je jedním z hlavních zdrojů obav občanů EU.


Jako součást všeobecného posouzení (vyhodnocení) politik v oblasti ochrany ovzduší před plánovaným stanovením cílů po roce 2020 zahájila EK veřejnou konzultaci o současné politice v této oblasti. Po následujících 12 týdnů se budou hledat silné a slabé stránky současného legislativního rámce a vývoj v jeho implementaci. Tato konzultace, která bude probíhat na webových stránkách, je součástí širšího procesu a bude zapracována do revize.


Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik řekl: „Pokud se ohlédneme zpět , uvidíme, že kvalita ovzduší v Evropě se zlepšila, a měli bychom být na to hrdí. Ale s 500 000 předčasných úmrtí souvisejících s vysokým znečištěním ovzduší prachovými částicemi, je jasné, že je ještě mnoho práce před námi. Potřebujeme okamžitě zahájit diskusi o cílech v kvalitě ovzduší pro příští generaci


K veřejné konzultaci jsou zvány všechny zájmové skupiny, které mají společný zájem na zlepšení legislativy EU pro kvalitu ovzduší. Diskuse je rozdělena do dvou částí – první je krátký dotazník pro veřejnost a druhou je sekce pro experty a odborníky ze státních, regionálních nebo místních organizací, z řad výzkumníků, stakeholderů, podnikatelů, skupin věnujících se zdraví a životnímu prostředí a ostatním skupinám, které jsou zapojeny do implementace legislativy kvality ovzduší EU.


Další informace můžete nalézt na webových stránkách EK.

Zveřejněno: 13.07.2011 –Lenka Němcová ; Přečteno 1987 x
Vytisknout