EK přijala Akční plán pro boj proti obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin

Minulý týden Evropská komise přijala akční plán EU pro boj proti obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin v rámci EU a posílila  roli EU v celosvětovém boji proti těmto nezákonným aktivitám. Akční plán je ambiciózní plán, který mobilizuje veškeré diplomatické, obchodní a rozvojové nástroje spolupráce  EU, aby bylo zakročeno proti tomu, co se stalo jednou z nejziskovějších trestných činnosti na  světě.

V posledních letech došlo k dramatickému nárůstu obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Odhaduje se, že 20 miliard eur projde každoročně rukama organizovaných zločineckých skupin, které se řadí  vedle obchodu s drogami, lidmi a zbraněmi. To  nejen ohrožuje přežití některých druhů, ale vede také ke korupci a zbavuje chudší komunity tolik potřebných příjmů. To také ohrožuje bezpečnost ve střední Africe, kde milice a teroristické skupiny částečně financují své aktivity prostřednictvím obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin.

Akční plán byl připraven společně týmem, jemuž předsedala vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová a komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella v úzké spolupráci  s komisařem pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, Nevenem  Mimicou a komisařem pro migraci, vnitřní věci a občanství, Dimitrisem Avramopoulosem .

Federica Mogheriniová, místopředsedkyně Evropské komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, uvedla: "Obchodování  s ohroženými druhy živočichů a rostlin a pytláctví jsou hnací silou nejistoty a nestability v několika zemích a regionech. Mohou poskytovat prostředky ozbrojeným skupinám a podporovat korupci. Musíme vybudovat silné partnerství v rámci  celého řetězce obchodování –země  původu, cílová země  a tranzit. EU je připravena spolupracovat se svými partnery s cílem zastavit tuto formu obchodování  a podpořit postižené komunity. "    

Karmenu Vella, komisař EU pro životní prostředí, rybolov a námořní záležitosti, řekl: "Obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin je velkou hrozbou pro naši udržitelnou budoucnost a musíme za ni bojovat hned na několika frontách. Při tomto tempu,  dítě, které se dnes narodí,  uvidí poslední divoké slony a nosorožce umírat před jeho  25 narozeninami. Nový akční plán podtrhuje náš závazek k ukončení této trestné činnosti a  spojuje politickou vůli a práci v terénu“. "Evropská unie je zdrojovým, cílovým i  tranzitním regionem v rámci obchodu s ohroženými druhy, který zahrnuje živé a neživé exempláře volně žijících živočichů a flóry nebo i výrobky z nich. Více než 20 000 slonů a 1200 nosorožců  bylo zabito v roce 2014 a po letech obnovy je  jejich populace  opět na ústupu. Jako největší dárce na mezinárodní úrovni EU podporuje úsilí o jejich záchranu v Africe částkou 700 milionů eur pro období 2014-2020.

 Akční plán obsahuje 32 opatření, která mají být provedena do roku 2020 ze strany EU a jejích 28 členských států. Zaměřuje se na tři priority:

1.   Zabránit obchodování a snížit nabídku a poptávku po nelegálních přírodních produktech: například tím, že do konce roku 2016 Komise připraví pokyny, jejichž cílem je pozastavení vývozu starých předmětů ze slonoviny z EU.

2.    Zlepšit implementaci stávajících předpisů a bojovat proti organizovanému zločinu účinněji posílením spolupráce mezi příslušnými vynucovacími orgány, jako je Europol

3.   Posílit spolupráci mezi zdrojovými, cílovými a tranzitními zeměmi, včetně strategické finanční podpory EU, jež je součástí boje proti obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin ve zdrojových zemích, pomoc při budování kapacit pro vymáhání a zajištění dlouhodobých zdrojů příjmů venkovským komunitám žijícím v oblastech bohatých na výskyt ohrožených druhů živočichů a rostlin.

V evropské agendě pro bezpečnost, která byla předložena v květnu 2015, Komise navrhla zvýšit boj proti trestné činnosti v oblasti životního prostředí a nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Akční plán je součástí širšího akčního plánu EU k posílení boje proti financování terorismu, který předložila Komise v únoru 2016. Je také významným příspěvkem k dosažení cílů  udržitelného rozvoje, speciálně cíle (cíl 15) na přijetí naléhavých opatření  ke skončení pytláctví a pašování chráněných druhů rostlin a živočichů, a řešení nabídky i poptávky po nelegálních přírodních produktech". Bude předložen členských států EU ke schválení v nadcházejících týdnech.

Zdroj: IMPEL

Zveřejněno: 01.03.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 1559 x
Vytisknout