Dodavatelé bižuterie s vysoce nadlimitním obsahem těžkých kovů dostali pokuty ve výši 506 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokuty v celkové výši 506 tisíc korun 16 dodavatelům bižuterie z dovozu. Ti na trh v České republice uváděli výrobky, které obsahovaly vysoce nadlimitní množství těžkých kovů.

Kontroly probíhaly v první polovině roku 2015 a byly zaměřeny zejména na obsah kadmia[1], olova[2] a niklu[3]. O devíti pokutách (za 161 tisíc korun) z celkových šestnácti informovala ČIŽP už letos v září (viz www.cizp.cz/4197_Inspektori-CIZP-kontrolovali-levnou-bizuterii-a-sperky-z-dovozu-Nausnice-obsahovaly-neuveritelnych-66-procent-kadmia). V průběhu září až prosince nabylo právní moci i zbývajících sedm uložených pokut za 345 tisíc korun.

Obsah těžkých kovů v předmětech je regulován evropským nařízením REACH, jehož dodržování kontroluje také ČIŽP. „U některých výrobků byly limitní hodnoty překročeny v řádech několika tisíců, zejména u kadmia. Ve všech případech ČIŽP nařídila stažení výrobků z trhu. Zboží také nahlásila do evropského systému rychlé výměny informací o nebezpečných výrobcích nepotravinářského charakteru RAPEX,“ uvedl ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Podle nařízení REACH jsou obsahy těžkých kovů v bižuterii a kovových částech šperků (v náramcích, náhrdelnících, hodinkách, prstenech, náušnicích atd.) striktně limitovány. Konkrétně kadmium může být v těchto předmětech obsaženo v maximální koncentraci 0,01 % a olovo v 0,05 % hmotnostních. Dále je u těchto předmětů určených k dlouhodobému styku s kůží sledována míra uvolňování niklu. Rychlost uvolňování niklu musí být podle nařízení REACH nižší než 0,5 μg/cm2/týden.[1] Kadmium je evropskými předpisy omezeno z důvodu jeho nebezpečnosti pro životní prostředí i lidské zdraví. Je mj. známo jako karcinogen a genotoxická látka, která se kumuluje v lidském těle (např. v játrech a ledvinách). U spotřebitelů vyplývá riziko z genotoxicity a karcinogenity kadmia, jelikož se tato látka považuje za bezprahový karcinogen, a to bez ohledu na způsob expozice vznikající při nošení (dovezených) šperků. Expozice kadmiu ve špercích je nebezpečná spíše z dlouhodobého hlediska, nejedná se o akutní otravy.

[2] Opakovaná expozice olovu může mít vážné a nevratné účinky na nervovou soustavu, zejm. u dětí mladších 36 měsíců.

[3] Nikl je významný kontaktní alergen způsobující nepříjemné kožní reakce u senzitivních osob.

 

Nebezpečné výrobky oznámené do systému RAPEX  (popisek + foto):

KADMIUM

Největší obsah kadmia 65,8 % byl nalezen v náušnici ve tvaru sovy dodavatele Jana Pustinová, provozovna Masarykovo nám. 51, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

sova.jpg

Vysoký obsah kadmia 41,6 %, byl nalezen i v náhrdelníku s přívěskem nůžky dodavatele Jana Pustinová, provozovna Masarykovo nám. 51, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

nuzky.jpg

Vysoký obsah kadmia 53,6 %, byl zjištěn také v tomto náhrdelníku o délce 46 centimetrů dodavatele BONO BIJOU, spol. s r.o., Šmahova 112, 627 00 Brno

nahrdelnik 46 cm.jpg

Kadmium v množství 33,1 % obsahoval i další náhrdelník o délce 80 centimetrů dodavatele BONO BIJOU, spol. s r.o., Šmahova 112, 627 00 Brno

33,1.jpg

Kadmium v množství 25,1 % obsahovaly náušnice stejného dodavatele BONO BIJOU, spol. s r.o., Šmahova 112, 627 00 Brno

bono bijou.jpg

Kadmium v nadlimitním množství bylo nalezeno také v náramku Tower složeného ze šesti samostatných náramků s přívěsky různých motivů od dodavatele X-Trader.cz s.r.o., Těšínská 1175/3a, Bludovice, 736 01 Havířov.

náramek Tower.jpg

OLOVO

Nadlimitní obsah olova 13,5 % byl nalezen ve filigránu dodavatele Lukáš Rangl, provozovna U Černé věže 7, 370 05 České Budějovice.

filigran.jpg

Nadlimitní obsah olova 3,1 % byl nalezen také v zamačkávacím rokajlu (korálku) dodavatele Lukáš Rangl, provozovna U Černé věže 7, 370 05 České Budějovice.

rokajl.jpg

NIKL

Nejrychlejší uvolňování niklu - 104 μg/cm2/týden, bylo zjištěno u náušnice dodavatele Roman Beránek, provozovna Tř. Čs. Legií 12, 702 00 Ostrava.

beranek.jpg

Nikl se v nadlimitním množství 33,9 μg/cm2/týden uvolňoval také v případě řetízku s přívěskem dodavatele Richard Nepustil, Masarykovo náměstí 3090/15, 702 00 Ostrava

privesek tycinka.jpg

Nikl se v nadlimitním množství 5,8 μg/cm2/týden uvolňoval z náramku stříbrné barvy s kamínky dodavatele Richard Nepustil, Masarykovo náměstí 3090/15, 702 00 Ostrava.

náramek stříbrné barvy.jpg

Nikl se v nadlimitním množství 6,2 μg/cm2/týden uvolňoval z řetízku zlaté barvy dodavatele X-Trader.cz s.r.o., Těšínská 1175/3a, Bludovice, 736 01 Havířov.

řetízek zlaté barvy.jpg

 

 

 

Zveřejněno: 11.12.2015 – Jana Jandová ; Přečteno 1687 x
Vytisknout