Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Ochrana ovzduší (Katka 19.08.2017 23:01) – Obecné téma
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat kam se můžu ještě obrátit. Jelikož sousedé několikrát do měsíce vypalují kabely. A je jim jedno jestli to dělaní v noci nebo přes den.Už jsme to hlásili i na obecní Úřad, ale nikdo nic neřešil. Poté jsme to nahlásily i na PČR. Kteří tu nakonec byly, ale pouze je slušně poprosili ať kabely nadále nepálí. Po třech letech už mi prostě dochází trpělivost. Proto prosím o radu na koho se můžeme obrátit.Videa mi nejdou bohužel odeslat Předem děkuji za odpověď.
  • Otázka: Dotazník (Karel 16.08.2017 11:49) – Obecné téma
   Dobrý den,
   někteří občané naší obce obdrželi dotazník o způsobu odvádění odpadních vod přestože zastupitelé dobře vědí jaká je neutěšená situace v obci v nakládání a vikvidaci odpadních vod, jde o veřejné tajemství. Jsem povinen tento dotazník vyplnit? Ochrání nás snad před případnou kontrolou a sankcemi od ČIŽP? Nebo se jen dobrovolně udáme? Pro úlnost dodávám že v obci s počtem 1500 obyvatel je přibližně 7 dčov, ostatní odpadní vody jdou nepředčištěné do místní vodoteče coš je všem všeobecně známo, tak k čemu dotazník. Děkuji za odpověd.
   • Odpověď: (Jandová 17.08.2017 11:39)

    Odpověď zpracovala Zdeňka Vaňková, vedoucí oddělení ochrany vod Ředitelství ČIŽP:
    S dotazem ohledně povinného vyplnění dotazníku a jeho účelu se obraťte na úřad, který Vám ho zaslal. Tento úřad by Vám měl Vaše otázky umět zodpovědět.

    Žádný dotazník Vás neochrání před povinným plněním požadavků zákona. Z pohledu dozorové a kontrolní činnosti ČIŽP Vás nemůže vyplnění  žádného dotazníku uchránit od sankcí v případě, že neplníte zákonné povinnosti.
  • Otázka: zápach (Lukáš Adamec 14.08.2017 12:35) – Obecné téma
   Dobrý den, rád bych touto formou zadal podnět k prošetření z vaší strany. Na ulici U Cementárny v Ostravě- Vítkovicích (konkrétně toto přesně definovatelné místo, souřadnice: 49.8138194N, 18.2484381E), na pozemku statutárního města Ostravy, ve sportovním areálu inline parku SAREZA (společnost taktéž vlastněná městem) je již několik týdnů (nezávisle na čase a směru větru) přesně v tomto místě cítit opravdu velmi silný a nepříjemný zápach jednoznačně organického původu (VOC) z neznámého zdroje. Pravděpodobně se však bude jednat o lakovnu nebo podobný zdroj z úzce sousedícího průmyslového areálu, případně z nedalekých garáží kde někdo pracuje ve velkém množství s barvy a ředidly. O záměru Města ohledně vhodnosti umístění sportovního areálu v takovém prostředí (brownfield) a o velmi pravděpodobném silném vlivu na zdraví sportujících návštěvníků respektive na životní prostředí se zmiňovat ani nebudu. Prosím Vás o prošetření, protože radnice města Ostravy na mé emaily nereaguje. Děkuji.
   • Odpověď: (Jandová 14.08.2017 18:45)
    Váš podnět byl zaevidován a Česká inspekce životního prostředí se jím bude zabývat.
  • Otázka: Polní hnojiště (Alena Vaculíková 04.08.2017 19:59) – Obecné téma
   Místní zemědělská společnost zřizuje každoročně na stejném místě polní hnojiště nedaleko zástavby. Výsledkem je špatná voda ve studních a velké množství much. Přímá jednání nepomáhají. Jak postupovat ?
   • Odpověď: (Jandová 08.08.2017 13:41)

    Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod Ředitelství ČIŽP:
    Z Vašeho dotazu, bohužel, nevyplývá, v jaké lokalitě k uváděnému jednání dochází. Obecně jsou tuhá statková hnojiva podle § 39 vodního zákona č. 254/2001 Sb. závadnými látkami a je nutné s nimi zacházet tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod.  Žadatel z toho důvodu  je povinen předložit k žádosti o souhlas s umístěním  polního hnojiště havarijní plán ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.

    Na zemědělské půdě mohou být tuhá statková hnojiva uložena nejdéle 24 měsíců, pokud není hnojiště situováno ve zranitelných oblastech (seznam lze najít v nařízení vlády č. 262/2012 Sb.)

    Pro zranitelné oblasti je umístění hnojišť podmíněno nařízením vlády č. 262/2012 Sb. a v rámci programu LPIS, kde jsou vzata kritéria jako zamokřenost, propustnost podloží, meliorace, vodoteče apod. Uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělském pozemku musí být nejdéle po dobu 12 měsíců. Na stejném místě  lze uložit hnojiva opakovaně nejdříve po 4 letech, po provedení kultivace půdy zemědělského pozemku.

    Pokud chcete nechat prošetřit, zda je uložení tuhých statkových hnojiv provozováno v souladu s předpisy, doporučujeme vám písemně se obrátit nejlépe na příslušný vodoprávní úřad podle místa, kde k vámi uváděné činnosti dochází. Vodoprávní úřad je kompetentní situaci prověřit.

  • Otázka: Zemina jako odpad? (Václav Rohl 03.08.2017 15:24) – Obecné téma
   Dobrý den,

   lze zeminu vytěženou během stavební činnosti považovat za vedlejší produkt dle § 3, odst. 5 zákona o odpadech (a následně ji využít k terénním úpravám na jiné stavbě)?

   Děkuji
   • Odpověď: (Jandová 14.08.2017 9:53)

    Odpověď byla zpracována oddělením odpadového hospodářství Ředitelství ČIŽP:

    Movitá věc, v daném případě tedy i výkopová zemina, může být vedlejším produktem pouze tehdy, pokud vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem nebyla výroba této věci, ale vznikla jako nedílná součást výroby (tzn. stavební činnost – vytěžení zeminy dle projektové dokumentace apod.), dále využití věci je zajištěno (již v momentu těžby disponovat příslušným povolením správních orgánů relevantním pro dané využití) a zajištění je možné bez dalšího zpracování (úpravy), a konkrétní využití je v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména stavební řád, vodní zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví) a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. Původce může vznikající věc při výrobním procesu označit za vedlejší produkt tedy pouze při splnění veškerých požadavků zákona o odpadech daných ust. § 3 odst. 5 písm. a) až d).

    Pokud má být výkopová zemina využita k terénním úpravám, pak musí být pro tento konkrétní způsob použití vedlejšího produktu splněno rovněž ust. § 3 odst. 7 zákona o odpadech, tzn. musí být splněny požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb. Především jde o prokázání kvalitativních parametrů pro danou zeminu, tj. doložení analytických rozborů dokládajících vyhovění požadavkům a splnění limitních hodnot dle tab. č. 10.1 a 10.2 uvedené vyhlášky. S ohledem na množství využívaného vedlejšího produktu pak i doložení hodnocení rizika v dané lokalitě odborně způsobilou osobou, příp. vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví.

  • Otázka: Označování starých chladniček (Jiří Pacák 01.08.2017 12:01) – Obecné téma
   Dobrý den,
   musíme mít oštítkované staré chladničky (cca 7 - 10 let) s uvedením ekvivalentu CO2 a s uvedením dalších požadavků dle nových nařízení Rady a Komise EU ?
   • Odpověď: (Jandová 03.08.2017 10:22)

    Odpovídá Stanislav Bosák, vedoucí oddělení ochrany ovzduší:
    Přímo účinná nařízení ES pojednávají pouze o označování výrobků a zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů při uvádění na trh, tj. zařízení nových. Povinnost dodatečného označování Vámi uvedených chladniček s obsahem fluorovaných skleníkových plynů v těchto předpisech uvedena není.

  • Otázka: Dotaz (Rozalie 31.07.2017 21:41) – Obecné téma
   Dobrý den, bydlíme s rodinou v poměrně klidném koutu města, kde nám před domem protéká Pstružní potok. Kdysi to byl pěkný přírodní tok, ale časem se z něj stala doslova strouha, kde tečou splašky. Vše se zhoršilo vybudováním místního sportareálu koupaliště Rumburk. Posíláme dotazy na město, ale odpovědí je, že jim nepatří, že je to majetek Povodí Ohře. V tom lepším případě mi bylo odpovězeno, že se o tom jedná. Odvedení splašků jinam. Poté se dozvíme, že je to majetek města. Mě by zajímalo, na koho se máme obrátit. Potok silně zapáchá hlavně v období, kdy není skoro žádná voda a je vidět, že v něm skoro od sportareálu neprotéká. Majitel spotareálu si vybudoval hotel a další staví. Obávám se, že Pstružní potok už nebude stíhat nic. Můžete mi poradit, kam poslat podnět pro odstranění problému a potok opět udělat potokem. Děkuji za odpověď. S pozdravem.
   • Odpověď: (Jandová 03.08.2017 10:29)
    Dobrý den, váš příspěvek Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) přijala jako podnět ke kontrole znečištění Pstružního potoka a bude se jím zabývat.
  • Otázka: zápach (Jiří Smolinka 28.07.2017 8:50) – Obecné téma
   Dobrý den,
   bydlím v Otrokovicích na sídlišti Bahňák a za poslední měsíc se velmi často setkávám s nesnesitelným a velmi obtěžujícím zápachem z místní kafilérie. V minulosti se zápach objevoval jen velmi zřídka. Nyní se zápach vyskytuje několikrát do týdne. Město tvrdí, že nemá příliš mnoho možností jak tento problém řešit. Poraďte mi prosím, jak můžeme tento problém řešit. Děkuji J. Smolinka
   • Odpověď: (Jandová 28.07.2017 12:08)
    Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) včera obdržela podnět na tento zápach od starosty Otrokovic. Podnětem se budeme zabývat.
  • Otázka: Nelegalní skládka (navezené sutiny) (Petr Smiga 25.07.2017 8:27) – Obecné téma
   Dobrý den,
   Pronajal jsem si pozemek v obci Rybníky u Moravského krumlova. Před vstupní a jedinou příjezdovou cestou, před cca 6 lety nynější starosta obce (podle sousedů) navezl tři avie stavební suti. Jak mám řešit likvidaci teto skládky? Skládka se nachází na obecním pozemku.Jak Děkuji za odpověď.
   • Odpověď: (Jandová 26.07.2017 12:09)
    Dobrý den, věc jsme přijali jako podnět, kterým se budeme zabývat.
  • Otázka: Železniční pražce (Lenka 11.07.2017 18:08) – Obecné téma
   Dobrý den, bydlím v obci Suchonice kde sídlí firma MEVAPACK, s.r.o. . Tato firma nám tu skladuje a drtí železniční pražce. Drcení je velice hlučné :( ale mnohem horší je zápach který se šíří celým okolím. Naše starostka psala již několik stížností na ČIŽP do Olomouce, řešení se ale prozatím nedočkala. Poradíte nám prosím jak tuto situaci řešit. Děkuji
   • Odpověď: (Jandová 14.07.2017 14:34)

    Odpověď byla zpracována ve spolupráci s vedením Oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc:

    Oblastní inspektorátu ČIŽP v Olomouci dostal od starostky obce Suchonice v této věci jediný podnět, a to dne 4. 7. 2017. V otázce hluku není inspekce příslušným orgánem k šetření, proto tuto část postoupí Krajské hygienické stanici.

    Inspekce provedla dne 3. 7. 2017 na základě třech jiných podnětů v téže věci společně se zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje (KUOK) neohlášenou kontrolu v provozovně společnosti MEVAPACK, s.r.o., Suchonice a celou záležitost bude dále řešit v součinnosti s KUOK.

    O výsledku budou podatelé podnětů, včetně starostky, informováni v souladu s příslušným ustanovením správního řádu po dokončení kontroly.  Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 36473 x
  Vytisknout