Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Vyúčtování přepravy a převzetí odpadu (Malimánek 18.12.2018 10:11) – Obecné téma
  Doplnění k mému předchozímu dotazu: ptám se na postup v případě, kdy nezávislý přepravce nemá povolení pro nakládání s předmětným odpadem. Děkuji
  Malimánek
  • Otázka: Vyúčtování přepravy a převzetí odpadu (Jakub Malimánek 18.12.2018 10:03) – Obecné téma
   Dobrý den.
   Jaké z administrativních postupů týkajících se přepravy BRKO od původce nezávislým přepravcem k osobě s oprávněním k nakládání s předmětným odpadem, v tomto případě kompostárně, jsou v souladu s právními předpisy?
   a) vystavení daňového dokladu původci za dopravu přepravcem a druhého daňového dokladu původci kompostárnou za převzetí BRKO,
   b) vystavení jediného daňového dokladu původci pouze přepravcem za dopravu a předání BRKO na kompostárnu s přílohou obsahující kopii daňového dokladu vystaveného kompostárnou přepravci vč. kopie dokladu o zaplacení a vážní lístek/příjemku vystavený kompostárnou přímo na původce odpadu,
   c) vystavení jediného daňového dokladu původci pouze přepravcem za dopravu a předání BRKO na kompostárnu s přílohou obsahující vážní lístek/příjemku vystavený kompostárnou přímo na původce odpadu.
   Děkuji Malimánek
   • Otázka: Nedovolene skladkovani - Horovice (Katerina 16.12.2018 16:00) – Obecné téma
    Dobry den, v nasi obci Horovice je skladka Hradek. Na kterou navazi najemnce odpad z nasi obce, ale i cizi odpad z jinych mest. V kvetnu letosniho roku doslo k premereni vysky skladky. Namereno 431mnm. Merenim bylo zjisteno ze je 2m nad povolenym vyskovym limitem. najemce oduvodnil, ze je to v poradku = skladka si "sedne" a bude na limitu. Nicmene, od te doby se na skladku dale navazi odpady a samotne teleso skladky roste. Domnivam se tedy, ze dochazi k nepovolenemu skladkovani.
    Na Rade mesta bylo odsouhlaseno, ze neni v zajmu obce navysit zminovany limit. Muzete mi poradit na koho se obratit? Pripadne zahajit setreni? Dekuji
    • Odpověď: (Jandová 17.12.2018 9:45)
     Odpověď byla zpracována Oblastním inspektorátem ČIŽP Praha:
     Obdobným podnětem na skládku Hořovice se již ČIŽP zabývá.
   • Otázka: Jaňourová (Jana 12.12.2018 8:27) – Obecné téma
    Dobrý den, tímto se dovoluji zeptat v reakci na článek, JAK JE KONTROLOVÁNO ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽP SPALOVNOU JEDOVATÝCH ODPADŮ V PROSTĚJOVĚ. Proslýchá se, že za tmy spalovna vypouští černý páchnoucí dým. Prostějov leží v inverzní kotlině se zhoršenými rozptylovými podmínkami. Je spalování dostatečně kontrolováno? Děkuji za odpověď ing. Jaňourová http://www.cizp.cz/Spalovna-zneskodnovala-odpady-pri-nizsich-teplotach-nez-bylo-povoleno-Inspektori-ji-dali-pokutu-350-tisic-korun.html
    • Odpověď: (Jandová 18.12.2018 11:08)
     Odpověď byla zpracována ve spolupráci s Oblastním inspektorátem ČIŽP Olomouc:
     Kontroly spalovny nebezpečných odpadů v Prostějově ČIŽP provádí jak namátkově, tak systematicky dle plánu kontrol nebo na základě podnětů. Například letos byli inspektoři na místě celkem pětkrát - v březnu, v červenci, dvakrát v srpnu a v září.
   • Otázka: prodloužení povolení (Jaroslava Houdková 10.12.2018 20:24) – Obecné téma
    Dobrý den, měla bych dotaz ohledně vypouštění předčištěných odpadních vod z dčov do jednotné kanalizace obce.V roce 2006 mi bylo vydáno vodoprávním úřadem pověřeného úřadu odborem živ.prostředí povolení k vypouštění z dčov do jednotné kanalizace na 10 let.Kdo mi prosím nyní povolí vypouštění na další roky za stejných podmínek a podle jakého zákona? Děkuji za odpověď.
    • Odpověď: (Jandová 12.12.2018 13:42)
     Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod Ředitelství ČIŽP:
     Novelou 275/2013 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích byla od 1.1.2014 zrušena povinnost mít platné povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, které pro splnění limitů znečištění daných kanalizačním řádem vyžadovaly předčištění (§18, odst. 3). Předčištěné odpadní vody z DČOV mohou být vypouštěny do jednotné kanalizace obce pouze na základě písemné smlouvy o odvádění odpadních vod mezi odběratelem (tzn. Vámi, jakožto původcem odpadních vod) a provozovatelem této kanalizace v souladu s ust. § 8 odst. 6 a § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Pro výše uvedený způsob nakládání s těmito odpadními vodami se od roku 2014 nevydává povolení místně příslušného vodoprávního úřadu. Povolení místně příslušného vodoprávního úřadu by bylo potřeba pouze v případě, kdyby předčištěné odpadní vody z DČOV byly Vámi vypouštěny přímo do vod povrchových nebo zasakovány přes půdní filtr do vod podzemních (ust. § 8 odst.1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).   • Otázka: Huba (Jan 06.12.2018 12:12) – Obecné téma
    Dobrý den, mám obdobný problém. E-shop TAMAT ELEKTRO s.r.o. , Praha IČO 27308421
    nabízí sice odvoz starých spotřebičů, leč jen po Praze. Mimopražští mají smůlu, protože přepravní společnost TopTrans tuto službu nedělá a prý ani nemusí. Je to pravda ? Děkuji za odpověď J.Huba
    • Odpověď: (Jandová 10.12.2018 9:35)

     Odpověď zpracoval Martin Zemek, inspektor oddělení odpadového hospodářství Ředitelství ČIŽP:
     V daném případě lze plně odkázat na ust. § 37k odst. 4 písm. a) zákona o odpadech: Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech zajistí, aby konečný uživatel měl možnost

     a) při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití,

     Z tohoto ustanovení vyplývá, že poslední prodejce je povinen bezplatně odebrat elektrozařízení pocházející z domácností v místě prodeje nebo dodávky tzv. kus za kus. Poslední prodejce zároveň v tomto případě nemůže vyžadovat platbu ani např. za odvoz takto odebraného odpadního elektrospotřebiče. To platí i v případech dodání a odebrání elektrozařízení prostřednictvím internetových obchodů a jimi najatých dopravců nebo v místě jiném než je „kamenná“ prodejna.

     Ve Vámi popsaném případě tedy musí prodejce zajistit bezplatný odvoz starého spotřebiče z každého místa, na které je nový spotřebič dodáván.

   • Otázka: Spektrometr na bižuterii (Tereza H 30.11.2018 19:02) – Obecné téma
    Dobrý den, dostala jsem se k článkům, kde se uvádí, že inspekce kontroluje závadnost bižuterie, ve které je často obsaženo velké množství nepovolených látek, které zatěžují lidské tělo. Také jsem se dočetla, že při kontrolách je používán přístroj-spektrometr. Nicméně pro obyčejné lidi je jeho pořizovací cena astronomická. Je možné nějak zjistit, za Vaší pomoci nebo případně jinde, složení mé bižuterie? Předem děkuji za odpověď
    • Odpověď: (Jandová 14.12.2018 12:08)
     Na dotaz jsme odpověděli na vámi uvedený email.
   • Otázka: odvoz starého spotřebiče II (Jaroslav Tis 12.11.2018 19:20) – Obecné téma
    Dobrý den, tak i havlíčkobrodaská firma iVIKI.cz
    si účtuje 400,-kč za ,,odvoz do sběrného dvora,, ..... docela síla
    • Odpověď: (Jandová 16.11.2018 12:47)
     ČIŽP přijala váš příspěvek jako podnět k prošetření a bude se jím zabývat.
   • Otázka: odvoz starého spotřebiče (Jaroslav Tis 12.11.2018 14:47) – Obecné téma
    Dobrý den, jak je to tedy s tím odvozem starého spotřebiče zdarma při nákupu nového ? Eshop z Mostu VEDE.cz si účtuje 299,- kč a na telefonický dotaz mi slečna řekla, že je to v pořádku a že se jedná o placenou službu. Děkuji J.T.
    • Odpověď: (Jandová 16.11.2018 12:46)
     ČIŽP přijala váš příspěvek jako podnět k prošetření a bude se jím zabývat.
   • Otázka: Vývoz mušlí z Tuniska (Alena 11.11.2018 0:33) – Obecné téma
    Dobrý den,mohu se zeptat zda je povolené přivézt si pár mušlí z Tuniska? Děkuji A.
    • Odpověď: (Jandová 12.11.2018 11:12)
     Odpověď byla zpracována Zdeňkem Novákem, inspektorem oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES na Ředitelství ČIŽP:
     Obecně není v Tunisku mnoho chráněných mušlí. Někdy nabízejí v obchodech jako suvenýry chráněné datlovky nebo zévy. U zévy je na rozdíl od jiných chráněných druhů možno jako suvenýr dovézt až 3 kusy bez nutnosti mít vystavené povolení. Ostatní nechráněné mušle lze z hlediska úmluvy CITES bez problémů dovézt. Upozorňujeme ještě na zákaz dovozu tvrdých korálů, který se vztahuje i na jejich úlomky, které najdete běžně na pláži.

      


   Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 55469 x
   Vytisknout