Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Obtěžující zápach z ČOV (Stanislav 16.09.2020 17:24) – Obecné téma
  Dobrý den, bydlíme v Plzni Doubravce. Konkrétně v Sousedské ulici, tudíž nedaleko ČOV. Ta nás již řadu měsíců obtěžuje zápachem v nočních hodinách. Vždy v době mezi 22 - 00 hod. téměř denně. V noci nemůžeme větrat a se zavřenými okny se v horkých letních dnech spát nedá. Někdy je zápach tak agresivní, že vyvolává pálení sliznic a slzení očí. Mám podezření, že dochází k nějakému úmyslnému zanedbávání technologických postupů v ČOV (vzhledem k tomu, že k tomuto jevu dochází zásadně v nočních hodinách).
  Je ve vaší pravomoci tento stav prověřit a zjednat nápravu, či poradit kam se obrátit s prosbou o pomoc? Děkuji
  • Odpověď: (Nastoupilová 17.09.2020 14:48)

   Dobrý den. Váš příspěvek můžeme zaevidovat jako podnět a Česká inspekce životního prostředí se jím bude zabývat. Prošetří ho. Potřebujeme však bližší údaje o vás, abychom vás následně mohli obeslat. Informace můžete zaslat na podatelna@cizp.cz nebo přímo na příslušný oblastní inspektorát do Plzně – www.cizp.cz, Kontakty.

 • Otázka: Pálení odpadu (David 12.09.2020 15:23) – Obecné téma
  Dobrý den, bydlím ve městě Most a kousek od města, sídlí skládka jménem Celio. Přísahal bych že každoročně tam “chytne nějaký odpad sám od sebe”. Stává se to pravidelně už několik let, a pokaždé město prohlásí že žádné škodliviny do ovzduší nejdou. Mám důvodné podezření že Celio je nějak politicky spjato s vedením města a vždy se to proto nějak skvěle ututlá. Polovinu města to vážně pobuřuje, ale nevšiml jsem si že by se to řešilo jinak než diskuzí na sociálních sítích. Každopádně podle všeho se zdá, že si ten odpad pálí sami, jelikož ve zprávě nikdy není uvedeno proč odpad vzplanul.. žádně logické vysvětlení, jen zpráva od města po půlce dne, že do ovzduší zase nic neuniklo a nemáme se bát. Navíc co se týče recyklace, plasty, normální odpad, všechno jde údajně na stejnou hromadu a nijak se to dál neřeší, akorát každoročním “náhodným” spálením aby se vytvořilo nové místo. Dá se to nějak řešit? Poslat tam nějakého NEZÁVISLÉHO inspektora kterýmu nešoupnou prachy aby se to zase utulalo a my dál spokojeně žili v toxickym smradu? Děkuji předem za odpověď.
  • Odpověď: (Nastoupilová 15.09.2020 14:19)
   Odpověď byla zpracována Oblastním inspektorátem ČIŽP Ústí nad Labem:

   ČIŽP kontroluje z hlediska nakládání s odpady „Skládkový komplex CELIO a.s.“ pravidelně alespoň jednou ročně. Jedná se o průběžné kontroly jednotlivých zařízení provozované v areálu skládkového komplexu. V pravidelných intervalech 1x za rok také ČIŽP provádí kontroly podle zákona o integrované prevenci, kdy proběhnou kontroly vedle nakládání s odpady, také z pohledu ochrany ovzduší a ochrany vod. Podrobnosti z těchto kontrol (pro veřejnost přístupné) jsou uvedeny na stránkách MŽP.
   ČIŽP provedla v posledních třech letech několik kontrol ze zákona o odpadech, zákona o vodách, zákona o ochraně ovzduší a zákona o integrované prevenci. Konkrétně jich v roce 2018 bylo 5, v roce 2019 celkem 3 a v letošním roce zatím 3 kontroly.
   Na základě neohlášené kontroly v únoru 2019 byla společnosti CELIO a. s. uložena za porušení zákona o integrované prevenci při nakládání s odpady pokuta 100 tisíc korun.
   Vzhledem k tomu, že ČIŽP neprovádí měření škodlivin v ovzduší ani neřeší příčiny vzniku požáru, doporučujeme se obrátit na místní Hasičský záchranný sbor, který je k tomu plně kompetentní.

 • Otázka: odpad z lesa (MagdaK 01.09.2020 14:00) – Obecné téma
  Dobrý den,bydlíme hned u lesa. Okolo domu máme plot, který chceme dělat nový. Za plotem budeme vyklízet cca 1 metr "smetí" z lesa (listí, hlína, větvičky atd.) Zhruba 4 m za již zmíněným plotem patří k našemu pozemku, ale odpad, který tam máme je z lesa všeobecně. Les je soukromý. Můžeme tento nepořádek uklidit a zavézt do lesa (když to odtamtud napadalo) nebo to patří na skládku, do biokontejneru...? Nerada bych si dělala problémy. Děkuji
  • Odpověď: (Nastoupilová 03.09.2020 13:22)

   Dobrý den. Doporučujeme se dohodnout s majitelem lesa na postupu. Jedná se o občanskoprávní záležitost, kterou ČIŽP není kompetentní řešit.
   Obecně lze říci, je-li odpad „bio“, lze ho dát na kompost nebo do biopopelnice/biokontejneru, popřípadě na obcí určené místo (sběrný dvůr apod.).

 • Otázka: Odvoz, likvidace dřevěných desek a latí ze střechy (Jan Mura 01.09.2020 11:48) – Obecné téma
  Zdravím Vás, měnil jsem na střeše krytinu a pár dřevěných desek, latí, vše jsem odvezl na skládku u nás v Mrsklesych,krom několik desek co si soused vybral a odvezl domů. Desky byly ze surového, ničím natřené nebo impregnované. Ovšem to se nelíbilo jeho sousedovi a ten nás,, udal,, na váš úřad. Očekávám každým dnem nějaký dopis od Vás, tak bych byl rád připraven co můžu nebo nemůžu očekávat.. Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Nastoupilová 04.09.2020 9:14)

   Dobrý den, podnět šetří Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc. Nyní je požadováno předložení příslušných dokladů. Inspektoři vás budou informovat.

 • Otázka: Smrad v Olomouci (Michal 25.08.2020 0:47) – Obecné téma
  Co to může nyní smrdět v Olomouci (Slavonín)? To je snad nějaká biologická zbraň. Olomouc je známá svými rozmanitými pachy a člověk už si tak nějak zvykl, ale tohle je extrém, až mě z toho hlava rozbolela. (25.8. 0:30)
  • Odpověď: (Nastoupilová 26.08.2020 13:45)

   Odpověď byla zpracována Oblastním inspektorátem ČIŽP Olomouc:
   Česká inspekce životního prostředí výskyt zápachu v Olomoucké části Slavonín už několikrát šetřila, a to jak z pohledu legislativy ochrany ovzduší, tak legislativy platné pro ochranu vod a odpadové hospodářství. Při šetřeních bylo zjištěno ukládání čistírenských kalů na pozemek ve vlastnictví města Olomouce. Uloženými čistírenskými kaly a také statkovými hnojivy byly následně hnojeny přilehlé zemědělské plochy. V roce 2019 bylo také Krajským úřadem Olomouckého kraje vydáno povolení k provozu kompostárny, tj. zařízení na biologickou úpravu odpadů, která je umístěna na ploše bývalého polního složiště pro tuhá organická hnojiva ve Slavoníně a povolení k provozu zařízení na úpravu čistírenských kalů. Vzhledem ke zjištěním byly v letech 2018 a 2019 předávány podněty na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje a také na Magistrát města Olomouce.
   Závěry z kontrolních zjištění ČIŽP týkající se zápachu v části Slavonín jsou ovlivněné tím, že právní úprava ochrany ovzduší necharakterizuje míru obtěžování zápachem a přímo neobsahuje emisní limity pachových látek, na základě kterých by byl pouhý zápach (pokud není provázen jiným porušením právních předpisů) postižitelný.

 • Otázka: Nefunkční splašková kanalizace (Kateřina Kružberská 19.08.2020 10:30) – Obecné téma
  Dobrý den, prosím o radu. Vlastníme starší RD, který je napojen na splaškovou kanalizaci. Za naším pozemkem vede "svodné kanalizační potrubí z části naší obce" (neznám přesný název), do něhož jsme napojeni. Bohužel při jakémkoliv větším dešti se kanalizační potrubí ucpe, tlak vody odhodí víko kanálu (která je na vedlejším nezastavěném pozemku) a veškerá znečištěná voda se následně vylévá po našem pozemku. Navíc se posléze ucpe i kanalizační potrubí vedené z našeho domu a další splašky nám vytékají šachtou také na zbývající pozemek, při větších deštích samozřejmě nateče mnoho znečištěné vody i do sklepních prostor.
  Společnost vodárny a kanalizace jsme opakovaně upozorňovali na tento problém, bohužel v této věci nic nekonají.
  Prosím o radu, jak se můžeme bránit proti tomu, aby nám splašky a zápach neustále nekontaminovaly okolí domu a také celou přilehlou oblast.
  • Odpověď: (Nastoupilová 25.08.2020 12:28)
   Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod ředitelství ČIŽP:
   Předpokládáme, že jste se na příslušné vodárny a kanalizace (VAK) obrátila písemně, odpověď byste měla očekávat do 30 až 60 dní. Pokud VAK do výše uvedené doby nebude reagovat, obraťte se se svojí stížností písemně na příslušný vodoprávní úřad a v kopii i na VAK. Vodoprávní úřad by vám měl sdělit, jak dále postupovat. ČIŽP nemá v kompetenci řešení problémů s odpadními vodami soukromých osob. 

 • Otázka: ovzduší Lakovna (autoopravna) (Lenka Boledovičová 14.08.2020 10:18) – Obecné téma
  Dobry den,prosim o radu.v naši obci je autolakovna a line se z nej nesnesitelny zapach po autolaku nelze větrat,nelze otevřit okna a vše nám jde do domu. Syna mám nemocnýho( autoimunitní Hepatitida) již 20Let zde vyrůstá. (odvětrání z autolakovny zajímalo jestli pan podnikatel neporušuje právní normy tento zapach mám plný dům( v létě se nejvíce větrá též mám zde i čtyř letou vnučku a dceru která stratila čich a nepozná kdy zavřít okna proti těmto karcinogením látkám jak se ubránit prosim o vaši radu jestli se stim da něco dělat.dekuji
  • Odpověď: (Nastoupilová 14.08.2020 12:18)

   Váš příspěvek můžeme zaevidovat jako podnět a Česká inspekce životního prostředí se jím bude zabývat. Prošetří ho. Potřebujeme však bližší specifikaci místa. Informace můžete zaslat na podatelna@cizp.cz nebo přímo na příslušný oblastní inspektorát – www.cizp.cz, Kontakty.

 • Otázka: Ovzduší při zvýšené dopravě (Mirek 13.08.2020 21:04) – Obecné téma
  V současné době z důvodu oprav mostu u obce Kutrovice projíždí přes obec Neprobylice vysoký počet automobilů a je tu po nich velmi znečištěný vzduch, byl bych rád kdyby se tu provedlo kontrolní měření a udělalo případné opatření a náprava. Žiji na vesnici pro to, abych byl na čerstvém vzduchu a nečichal smrad ze zbytečně projíždějících vozidel, která rozhlasové stanice a tv Prima zbytečně navádí na objížďku mostu právě přes naši vesnici a přitom před semafory se kolony netvoří, neboť na to vidím z domu. Děkuji za pomoc.
  • Odpověď: (Nastoupilová 14.08.2020 12:15)

   Odpověď byla zpracována oddělením ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP:
   Kontrola této činnosti nepřísluší ČIŽP. Prašnost neboli polétavý prach měří Státní zdravotní ústav (www.szu.cz). Na jeho stránkách naleznete odkazy na jednotlivé zdravotní ústavy se sídlem v krajských městech. Dále stanovení provádí Český hydrometeorologický ústav (www.chmi.cz). Tyto orgány mají statut příspěvkových organizací řízených v případě zdravotních ústavů ministerstvem zdravotnictví a v případě hydrometeorologického ústavu ministerstvem životního prostředí. Měření provádějí za úplatu dle svých ceníků. Místně příslušný úřad (obecní, městský), dle zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinnost takové měření zajistit nemá. Vždy je třeba se na úřadě dohodnout, zda měření na žádost občana zajistí.

 • Otázka: Stutox II (Jan Horáček 13.08.2020 17:50) – Obecné téma
  Dobrý den, nyní se opět hovoří o plošném použití jedu Stutox II na hraboše. Ti u nás na polích samozřejmě jsou, nicméně je tu i křeček polní, který by byl otráven také. Jak v takovém případě postupovat? Děkuji
  • Odpověď: (Nastoupilová 14.08.2020 11:51)

   Odpověď byla zpracována oddělením ochrany přírody ředitelství ČIŽP:
   ČIŽP nemůže aplikaci Stutoxu zakázat obecně, ale pouze konkrétnímu subjektu v případě potenciálního ohrožení zvláště chráněných živočichů, kteří na dané lokalitě žijí. Takovými živočichy jsou například křeček nebo sysel. Doporučujeme obrátit se na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ), který (ne)povoluje aplikace Stutoxu II, pokud máte přímou lokaci, informujte nás podatelna@cizp.cz nebo příslušný oblastní inspektorát www.cizp.cz – Kontakty.

 • Otázka: Splašková voda v národním parku (Anna 20.07.2020 13:33) – Obecné téma
  Dobrý den,
  je někde přímo upraveno, jakým způsobem musí být nákládáno s odpadními vodami na území národního parku (Krnap, III.zona). Soused provozuje ubytování ve své chalupě, ale na pozemku nemá nijak řešeno čistění odpadů. Odpady vypouští pouze přes trativod. Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Šírková 21.07.2020 7:53)

   Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod ředitelství ČIŽP:
   Problematiku nakládání s odpadními vodami ve smyslu jejich zneškodňování řeší zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon). Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Podmínky určené k vypouštění odpadních vod stanovuje místně příslušný vodoprávní úřad. To, zda odpadní vody vznikají na území národního parku či mimo něj nemá vliv na plnění zákonných povinností.
   Otázkou tedy je, zda má Váš soused povoleno vypouštět odpadní vody do zásaku prostřednictvím  trativodu a zda tyto vypouštěné odpadní vody jsou vůbec čištěny.
   Doporučujeme Vám  proto  obrátit se  na místně příslušný vodoprávní úřad, nebo se lze, pokud je ubytování provozováno v rámci živnosti, obrátit i na ČIŽP s žádostí o prošetření nakládání s odpadními vodami.Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 82622 x
Vytisknout