Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Person (Jan 22.05.2017 13:42) – Obecné téma
  Dobrý den, město Úvaly se rozhodlo udělat deponii vyfrézovaného asfaltu ze silnice I. třídy na pozemku parc č. 3221/1, který je využitím "pozemek určený k plnění funkcí lesa". Na něm nedávno provedl zařízení staveniště pro výstavbu kanalizace v jiné čtvrti. Pozemek je blízko vodního toku, není tam udělána žádná separační vrstva, mám obavy ze znehodnocení přírody. Jak to je s ukládáním podle mého nebezpečného odpadu? (Samotný recyklát je podle katalogu prý inertní, ale vyfrézovaný z olejem prosáklé frekventované komunikace?)
  • Otázka: Emisní limity NOx 2020 (Leoš Horáček 18.05.2017 15:23) – Obecné téma
   Dobrý den.
   MŽP vydalo "Stanovisko odboru ochrany ovzduší k aplikaci výjimky z emisního limitu pro NOx pro kotle a teplovzdušné přímotopné stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným
   příkonem vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW spalující plynné palivo a zkapalněný plyn." Potřebuji získat osvědčení o nemožnosti plnění emisního limitu. Výrobce kotle již neexistuje a tak jsem oslovil doporučené autorizované osoby. Bohužel se tím nikdo nechce zabývat. Prosím poraďte. Existuje vůbec nějaká odborná autorita, která by uměla a byla ochotná posoudit a vyhodnotit dosažitelnost emisních limitů?
   • Otázka: Jasobal (Chrast 17.05.2017 17:58) – Obecné téma
    Provoz by přesunut do Pardubic a vesele se vyrábělo dál. Po problémech s místní radnicí se Jasobal musel přesunout zase do Chrasti. Tady radnici nevadí. Tady vadí jen lidem. A vesele se vyrábí dál zákaz nezákaz. Maj to na háku.
    • Odpověď: (Jandová 18.05.2017 10:28)

     Odpovídá Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové:

     O přesunu činnosti společnosti Jasobal zpět do Chrasti je ČIŽP informována. V rámci kontroly k ověření zastavení provozu v Pardubicích bylo zjištěno, že subjekt se zde již nenalézá a provoz přesunul. Z důvodu předběžné opatrnosti ČIŽP OI HK provedla prohlídku původního místa působení, kde odhalila opět probíhající činnost. Okamžitě byly zahájeny kroky v souladu s požadavky platné legislativy. Společnost Jasobal byla vyzvána, aby opětovně zastavila provoz do doby získání pravomocného povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší.

   • Otázka: Rorýs obecný (Tomáš Lang 11.05.2017 16:58) – Obecné téma
    Dobrý den,prosím Vás rád bych věděl zda se musí ze zákona doržovat pauza při hnízdění rorýsů?Na Velké Ohradě v ulici Prusíkova firma provádí zateplení domu.Lešení mají postavené až ke střeše a během posledních 3 dnů jsou přidělány zateplovací desky po celé fasádě.Evidentně žádná pauza dodržována není.Děkuji za odpověd Tomáš Lang
    • Odpověď: (Jandová 13.05.2017 0:04)
     Odpověď byla zpracována ve spolupráci s oddělením ochrany přírody Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha:
     Nařízení Magistrátu hlavního města Prahy, viz zde http://www.praha.eu/jnp/cz/test/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2009-vyhlaska_cislo_18_ze_dne_16_12_2009.html stanovuje, že v hnízdním období rorýse obecného (od 20. dubna do 10. srpna) nelze provádět práce při rekonstrukci budov blíže než 6m od svrchního okraje obvodových stěn budovy. Subjekt provádějící opravu domu by měl tento předpis dodržovat.
   • Otázka: Ivan H. (Ivan H. 26.04.2017 18:12) – Obecné téma
    Dobrý den,
    V cetru obce Bruntál je opravován chodnik - u restaurace TipSport. Lze ukládat odpad z teto stavební činnosti na bývalou skladku v katastru města Bruntál a vlastnictvi města? Výkopy odváží na byvalou skládku na ul. Polni. Tady se tim vyrovnává terén. Provadi to soukromá společnost, lze to takhle praktikovat?
    Pokud ne, prosim berte jako podnět. Jsme malé město, nemohu vystoupit veřejné.- jasna ukazka jak jeden urednik kryje druheho. Pokud nekdo prevezenou zeminu rozhrnuje asi ji do vami uvedeneho zarizeni nepredava p. Hellebrande - nase spolecnost prave za tot dostala tucnou pokutu. Je mi jasne, urednici se navzajem podrzi. To se dobre vyhravaji zakazky, kdyz nemusim likvidovat odpad.
    • Odpověď: (Jandová 27.04.2017 8:34)

     Váš podnět byl zaevidován a ČIŽP se jím bude zabývat.

   • Otázka: Anon (Anon 25.04.2017 11:40) – Obecné téma
    Dobrý den,
    V cetru obce Bruntál je opravován chodnik - u restaurace TipSport. Lze ukládat odpad z teto stavební činnosti na bývalou skladku v katastru města Bruntál a vlastnictvi města? Výkopy odváží na byvalou skládku na ul. Polni. Tady se tim vyrovnává terén. Provadi to soukromá společnost, lze to takhle praktikovat?
    Pokud ne, prosim berte jako podnět. Jsme malé město, nemohu vystoupit veřejné.
    • Odpověď: (Jandová 26.04.2017 10:39)

     Odpověď byla zpracována René Hellebrandem, vedoucím oddělení odpadového hospodářství Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava:

     Na Vámi obecně položený dotaz uvádíme, že s odpady obecně lze nakládat (odstraňovat, využívat) pouze na místech (zařízení, pozemky) k tomu určených, tedy nakládat s nimi v intencích § 12 odst. 2 zákona o odpadech. Inspekci je z úřední činnosti známo, že v prostoru bývalé skládky na ulici Polní je provozován sběrný dvůr spol. TS Bruntál, který zajištuje sběr a svoz odpadů pro město Bruntál a okolní obce, tedy provozuje stacionární zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů pod názvem „Sběrný dvůr a překládací stanice Bruntál, ul. Polní“, které se nachází na pozemcích parc. č. 3724/5 a 3724/20 v k. ú. Bruntál-město. Jedná se o zařízení, v  kterém je povoleno nakládání s odpady i charakteru odpadu ze stavební činnosti. Pokud je odpad předáván na toto místo, je tato činnost v souladu se zákonem o odpadech.

   • Otázka: Skládka (Jaroslav 25.04.2017 6:56) – Obecné téma
    Dobrý den,jsem přesvědčen,že by mělo dojít k ne hlášené inspekci v Jičíně ohledně nakládání s odpady, hlavně se jedna o odpad končící ve skládce. Byl jsem svědkem, kdy odpadový hospodář osobně nacházel nebezpečný odpad do skládky. Odpad s obsahem PCB. Nemohu vystoupit veřejně neboť jde o propletenost s politikou města. Věřím, že mne chapete a doufám ve Vaší pomoc.
    • Odpověď: (Jandová 26.04.2017 10:30)
     Dobrý den, věc jsme přijali jako podnět a budeme se jím zabývat.
   • Otázka: povolení dčov (Jaroslava Houdková 20.04.2017 20:32) – Obecné téma
    Dobrý den,
    prosím o radu na koho se obrátit o prodloužení povolení na provoz dčov, vyprší mi 10 let.Vypouštění je do veřejné kanalizace obce.Děkuji
    • Odpověď: (Jandová 24.04.2017 10:08)

     Odpověď zpracována ve spolupráci s oddělení ochrany vod ředitelství ČIŽP:
     Se žádostí o prodloužení povolení pro provoz domácí čistírny odpadních vod se obraťte na místně příslušný vodoprávní úřad, který je v této záležitosti kompetentní rozhodnout.

   • Otázka: Odpadní vody (Jan z Rokycan 19.04.2017 12:47) – Obecné téma
    Dobrý den,
    dne 26.4.2016 jsem osobně upozornil inspektora čižip č.p.106** na protiprávní jednání nezodpovědného občana který v rozporu se zákonem užívá odpadní jímku s přepadem. Surové nedpředčištěné odpadní vody vytékají do strouhy mezy domy kde zapáchají a pak do potoka. Inspektor tento stav zadokumentoval několika fotografiemi ,znalecky prozkoumal a konstatoval že jde o fekálie a záleží na mě jak s tím naložím. Podle mého soudu by měla inspekce spíše konat při zjištění než se spoléhat na udávání které slouží spíše k vyřizování účtů mezy sousedy. Uběhl rok a situace se stále zhoršuje budu zřejmě muset
    podat písemný podnět k prošetření. Jak znám úřady určitě na to je nějaký tiskopis.
    S pozdravem Jan z Rokycan.
    • Odpověď: (Jandová 21.04.2017 21:02)

     Odpověď zpracována ve spolupráci s oddělením ochrany vod ředitelství ČIŽP:
     Doporučujeme Vám obrátit se písemně na místně příslušný vodoprávní úřad, který je kompetentní situaci na místě prošetřit.

   • Otázka: Štítky na klimatizace - ekvivalent CO2 (Roman Černý 12.04.2017 10:49) – Obecné téma
    Dobrý den,
    označovat klimatizační jednotky štítky s uvedením ekvivalentu CO2 vyrobených před rokem 2017 nemusí dodatečně ani provozovatel?
    Děkuji
    Roman Černý
    • Odpověď: (Jandová 13.04.2017 9:27)

     Odpovídá Stanislav Bosák, vedoucí oddělení ochrany ovzduší ČIŽP

     Právní úprava  o zacházení s fluorovanými skleníkovými plyny u označování výrobků s jejich obsahem nepojednává o povinnosti provozovatele a není rozhodující datum výroby zařízení. Povinnost označovat má pouze ten, kdo výrobek s obsahem fluorovaných skleníkových plynů uvádí na trh a rozhodující je  datum uvedení na trh.   Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 32727 x
   Vytisknout