Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Nesnesitelny kourovy zapach a dym od vicero sousedu (Petra Davidović 21.11.2020 19:15) – Obecné téma
  Dobry den, zijeme druhym rokem v domku v male obci cca 250 - 260 domu a par sousedu venku v ruznych casovych intervalech pali listi, vetve, drevo, odpad. Ted posledni dobou to zde "cadi" cele dny nekdy i noci ! A kdyz to v noci "necadi" tak ve vzduchu citite stiplavy kour z toho deniho paleni. Ten zapach je opravdu sileny, nemuzeme treba cele dny ani noci vetrat, protoze kdyz se ten zapach dostane do domu pali nas z toho oci, oblicej, skrabe v krku, boli hlava a nemuzeme to vyvetrat, protoze jeden soused skoncil a dalsi dva mezi tim zacali. Museli jsme ucpat i venkovni vyvod od digestore. Timto otvorem nam sel do domu ten neprijemny stiplavy kourovy zapach. Nekdy mame na terase nafoukane i ruzne saze. Jsou dny kdy nemuzeme ani vyjit ven, protoze se to opravdu neda dychat. V jednu chlvili se na vas vali kour treba z 5ti ruznych mist. Cela obec je v sedem kourovem oparu. Od "starousedliku" vime, ze se to tady bohuzel deje uz spostu let a ze se to tak nejak toleruje - ti co nepali (tech je vetsina) nadavaji na ty co pali, ale nikdo s tim nic nedela. Lze pochopit, kdyz nekteri sousede zapali nejake suche listi, 20 minut to hori, pak jeste chvili kouri a je klid. Ale ze jini ten ohen udrzuji i nekolik hodin v kuse a stale prikladaji, je uz podle me opravdu za hranici vseho. V tomto obdobi uz Vam staci jen to, ze ruzne kouri kominy a ne vsechny "voni" .
  Muj dotaz zni : Co konkretne muzu podniknout, kam se mam obratit a jak postupovat, pokud s tim vedeni obce doposud nic neudelalo ? Stale jen otiskuje v mistnim obezniku, at jsme k sobe v teto veci ohleduplni.

  Fota v priloze jsou kazda z jineho dne.

  Dekuji za odpoved a preji Vam v teto dobe hlavne pevne zdravi ! Petra , Modrá u Velehradu
  • Odpověď: (Nastoupilová 24.11.2020 16:59)

   Odpověď byla zpracována oddělením ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP:


   Podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ustanovení § 16 odst. 1, lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. V pravomoci obce je možné tento způsob odstraňování odpadu regulovat tím, že obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění v souladu s podmínkami pro odstraňování odpadu podle zákona o odpadech. Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby. I spalování suchých rostlinných materiálů neznečištěných chemickými látkami se neobejde bez určitého vlivu na kvalitu ovzduší. Míru „přípustného“ vlivu spalování na kvalitu ovzduší, při kterém  nebude porušena podmínka uvedená v § 16 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, tento zákon přímo neřeší. Z uvedeného důvodu je v pravomoci orgánu obce s rozšířenou působností tuto činnost regulovat.

   Spalování jiných než suchých rostlinných materiálů neznečištěných chemickými látkami fyzickou osobou je přestupkem, za který může orgán ochrany ovzduší pověřený projednáváním přestupků fyzických nepodnikajících osob, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,  podle § 23 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

   Česká inspekce životního prostředí kontroluje dodržování povinností provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší a projednává jimi spáchané přestupky, což jsou zdroje, k jejichž provozu je zákonem o ochraně ovzduší vyžadováno povolení orgánu ochrany ovzduší – krajského úřadu. Inspekce není zákonem o ochraně ovzduší pověřena projednáváním přestupků fyzických nepodnikajících osob. 
 • Otázka: kouř z komína (Stanislava Vozňáková 07.11.2020 11:57) – Obecné téma
  Dobrý den, mám zdořilý dotaz, jestli existuje nějaká norma, jak má být vysoký komín na tuhá paliva.
  Soused přestal před 15-ti lety plynem z důvodu, že se rozvedl a musí se starat o děti a nemá peníze.Začal topit vším co našel, později se vrátil do středověku, z použitých barelů si dělá tzv. piliňáky, ty pěchuje a nějak v nich topí. Co se valí z komínu je těžko popsat, fotografie nic neřeší, ale ten zápach! O kvalitě spalování nemůže být řeč, navíc stále fouká jižní vítr a všechno máme ve dvoře a na zahradě, kam se nedá vyjít.
  Má nízký komín, je agresivní, vulgární a nějaká domluva není možná. Bohužel je v radě obce, takže tohle řešit přes ni není možné.
  Kam se obrátit. Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Nastoupilová 10.11.2020 14:19)

   Dobrý den.
   Vámi uváděný příklad lze považovat za porušení povinnosti provozovatele stacionárního spalovacího zdroje uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, a to za spalování nevyhovujících paliv (paliv neurčených výrobcem spalovacího zařízení). Porušení této podmínky právnickou nebo podnikající fyzickou osobou je správním deliktem, fyzickou nepodnikající osobou přestupkem se sankcí až do výše 50 tis. Kč.
   Pokud se jedná o nepodnikající fyzickou osobu (vytápění rodinného domku nebo bytu), pak ke kontrole a projednání přestupku je příslušný pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností. V takovém případě však provozovatel spalovacího zdroje nemá povinnost kontrolujícím umožnit přístup ke zdroji a obecní úřad může pouze "z ulice" kontrolovat tmavost kouře pomocí Ringelmannovy stupnice. Překročení přípustné tmavosti kouře je přestupkem, za který může být uložena pokuta též do výše 50 tis. Kč. Nečinnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností řeší příslušný krajský úřad. 
   Co se týká komína - komíny se vyúsťují tak vysoko nad nejbližší okolí, aby nebylo narušováno životní prostředí nebo aby okolí nebylo znečišťováno spalinami. Při provozu má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína. Dnem 1. listopadu 2010 nabyla účinnosti nová ČSN 73 4201 "Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv", která nahrazuje normu z ledna 2008.

 • Otázka: práce z domova (Martínková 03.11.2020 8:59) – Obecné téma
  Dobrý den, prosím o radu, zda je třeba a jak upravit podmínky homeoffice, aby byl v souladu s požadavky zákona o odpadech, ochraně ovzduší apod. Dále, pokud by např. 2 zaměstnanci pracovali distančně v bytě jednoho z nich, už se patrně nejedná o homeoffice, ale o provozovnu a musí se pro ni vést evidence odpadů atd.? Jednalo by se o administrativní práce a u některých zaměstnanců o jednoduchou ruční kompletaci výrobků. Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Nastoupilová 05.11.2020 10:29)

   Dobrý den,
   doporučujeme obrátit se s dotazem buď na MŽP, odbor odpadů, popřípadě přímo CENIA, která má i na otázky ve věci (nejen) evidencí odpadů helpdesk pro veřejnost. https://helpdesk.cenia.cz/

 • Otázka: Vzorky půdy (Naďa Filipínová 28.10.2020 18:57) – Obecné téma
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda lze podniknout nějaké kroky v následující věci: několik let se vypouští odpadní vody z RD na můj pozemek.Se stížnosti na Vodoprávní odbor jsem neuspěla s odůvodněním, že jsem poslala foto s nějakou kapalinou. Na koho se mohu obrátit o odebrání vzorku a rozborem půdy? Bydlím v Karviné. Jedná se o ornou půdu. Děkuji za odpověď. Filipínová
  • Odpověď: (Nastoupilová 02.11.2020 12:27)

   Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod ředitelství ČIŽP:
   Dobrý den. Pokud jste se obrátila písemně na příslušný vodoprávní úřad, měl by se ten vaším podnětem zabývat a včas vám odpovědět. Pokud tak nebylo učiněno nebo nejste s odpovědí spokojena, máte právo se obrátit k nadřízenému orgánu, což je příslušný  krajský úřad. České inspekci životního prostředí byla novelou zákona o vodách, a to od 1. 1. 2019 odňata kompetence kontrolovat fyzické nepodnikající osoby, inspektoři oddělení ochrany vod ČIŽP tak nemohou kontrolovat fyzické osoby, a to ani v případě prošetřování podaných podnětů. Inspekce ani není nadřízeným orgánem vodoprávních úřadů.
   Pokud chcete analyzovat vzorek půdy na své vlastní náklady, doporučujeme obrátit se o radu na některou z akreditovaných laboratoří. Předpoklad vycházející z dlouhodobé praxe je však ten, že rozbor s vysokou mírou pravděpodobnosti nezjistí žádnou významnou kontaminaci, která by musela být bezodkladně sanována. Spíše než realizovat rozbory doporučujeme vyřešit ve spolupráci se stavebním úřadem otázku odvádění odpadních vod od sousedních RD, aby na vašem pozemku nevznikaly závady (zamokření).

 • Otázka: Přebytečná zemina jako vedlejší produkt (Karel Novák 19.10.2020 16:43) – Obecné téma
  Dobrý den,

  V rámci provádění stavebních prací nám zjevně vznikne výkopová zemina navíc. Přijde nám zbytečné to vozit na skládku. Zjistili jsme, že v sousedství jiný subjekt provádí zemní práce a související terénní úpravy, k nimž má platné stavební ohlášení. Zeminu shání. Je možné předat tomuto subjektu zeminu jako vedlejší produkt za předpokladu, že by byla využita k tomuto jistému záměru a byla by ověřena její neškodnost na životní prostředí nějakým rozborem? Lze takhle postupovat v souladu se zákonem o odpadech a zákonem č. 294/2005?
  Existuje na tuto věc nějaký rozbor nebo kometář, dělalo se to takhle už někde a je to v legální? Musí subjekt přebírající zeminu mít nějaký speciální právní formu/povolení?

  Děkuji
  KN
  • Odpověď: (Nastoupilová 26.10.2020 14:40)

   Odpověď byla zpracována oddělením odpadového hospodářství Ředitelství ČIŽP:
   Výkopová zemina nemusí být ve všech případech vždy odpadem. Zákon o odpadech uvádí, že se nevztahuje na vytěženou nekontaminovanou zeminu, která je použita ve svém přirozeném stavu v místě vytěžení. Výkopová zemina může být také využita na jiném místě jako vedlejší produkt za předpokladu splnění zákonem o odpadech stanovených požadavků, kdy mj. její další využití musí být v souladu se stavebním zákonem a zemina nesmí být znečištěna či zatížena škodlivinami, což musí být prokázáno provedením rozborů dle tab. 10.1. a 10.2. Přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
   Terénní úpravy povoluje stavební úřad, případně jsou ohlašovány stavebníkem příslušnému stavebnímu úřadu. V případě, že využívání zemin jako vedlejšího produktu není v souladu s ust. § 3 odst. 5 a 7 zákona o odpadech, tj. vč. souladu se stavebním zákonem, je zemina považována za odpad (nesplňuje zákonnou definici vedlejšího produktu). V případě, který stručně popisujete, by ke konkrétnímu použití zeminy na jiném místě než byla vytěžena měly být k dispozici analytické rozbory dle výše uvedené vyhlášky, k prokázání kvalitativních vlastností zeminy, že je vhodná k využití při provádění terénních úprav. Producent zeminy a subjekt přebírající zeminu k provádění zemních prací si záležitost předání a splnění zákonných požadavků ideálně ošetří ve veřejnoprávní smlouvě. Stavební ohlášení by mělo uvedený postup o předání přebytečné zeminy (specifikace množství, kvalitativní parametry) zahrnovat, resp. dodatečně by mělo být uvedeno a ohlášeno stavebnímu úřadu.

 • Otázka: Umístění odpadových nádob uvnitř obytného domu (Blanka Kavková 14.10.2020 22:04) – Obecné téma
  Dobrý den, bydlím v přízemí v domě, kde část bytů vlastní obyvatelé domu a část obec. V současné době máme uložené popelnice před východem na ulici přibližně 5 metrů od mého bytu. Na základě stížnosti obyvatel domu dnes proběhlo jednání, kde se zástupci domluvili, ze popelnice z důvodu zápachu a nepěkného pohledu umístí do světlíku, kam přizdí podlahu. Vchod do těchto prostor by byl cca 2 metry od vstupu do mého bytu. Toto řešení je pro mě absolutně neakceptovatelné z důvodu hluku, zápachu... Prosím Vás, vztahuje se k této oblasti nějaká vyhláška či norma, která stanovuje vzdálenost nebo podmínky umístění popelnic uvnitř bytového domu? Děkuji za pomoc, Blanka K.
  • Odpověď: (Nastoupilová 15.10.2020 11:45)

   Dobrý den. Konkrétní, ať minimální či maximální, vzdálenost sběrných nádob na odpad od obydlí není v současné době upravena zákonem ani prováděcí vyhláškou vztahující se k odpadovému hospodářství. Sběrné nádoby, jejich umístění, počet a forma vyprazdňování jsou na úvaze obce, případně ve spolupráci s městskou částí. Obec má ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a zároveň zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu. Některé obce využívají obecně závazných vyhlášek právě k nastavení povinnosti umístit nádoby na domovní odpad do prostoru nemovitostí a tím vyklidit chodníky a veřejně přístupné komunikace či prostranství. Umístění sběrných nádob na komunální odpad je tedy v kompetenci příslušné obce, ve vašem případě ještě na domluvě nájemníků.

 • Otázka: Becva (Lida Tausova 14.10.2020 9:32) – Obecné téma
  Dobry den, zajimalo by mne prosim, kdo zavinil znecisteni, spis otraveni reky Becvy a v pripade, ze jeste neni havarie, vcetne viniku znama, co se dela proto, aby se to jiz neopakovalo a v jakem bode je vysetrovani teto ekologicke havarie. Dekuji za odpoved, Tausova
  • Odpověď: (Nastoupilová 14.10.2020 13:27)

   Dobrý den. Veškeré podklady, dokumenty, důkazy atd. jsme předali kriminální policii, která případ šetří. Vyzvala nás k maximální komunikační zdrženlivosti. Jakékoli další informace z naší strany by mohly zmařit její vyšetřování vedoucí k dohledání a usvědčení původce havárie. Děkujeme za pochopení.

 • Otázka: Skládka zeminy (Pavel Arboli 13.10.2020 13:20) – Obecné téma
  Dobrý den,u města Polná na Jihlavsku staví firma Swoboda výrobní halu,přebytek zeminy naváží k obci Zhoř u Jihlavy k nové zástavbě podel valu za obcí,zasypávají vzrostlé stromy a přilehlé pole za valem zeminou,je možné zeminu takto ukládat a zasypávat ornou půdu a stromy???Děkuji za odpověď.Arboli
  • Odpověď: (Nastoupilová 15.10.2020 9:35)

   Dobrý den. Popsaným případem jsme se dosud nezabývali (ani z vlastní činnosti ani jako podnět), necháme jej zapsat jako podnět a prověříme. Pokud dodáte svoje údaje, dostane se vám i odpovědi. Informace můžete zaslat na podatelna@cizp.cz nebo přímo na příslušný oblastní inspektorát do Havlíčkova Brodu – www.cizp.cz, Kontakty.

 • Otázka: Kontrola vypouštěné vody (Monika Sikorová 08.10.2020 12:48) – Obecné téma
  Dobrý den, zajímalo by mě, jestli se dělají namátkové kontroly kvality vody, která je vypouštěna potrubím z různých provozů do vodních toků. Děkuji
  • Odpověď: (Nastoupilová 12.10.2020 15:31)

   Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod ředitelství ČIŽP:
   Vypouštět odpadní vody do vod povrchových či podzemních lze v souladu se zákonem o vodách pouze na základě platného povolení k nakládání s vodami, které vydává místně příslušný vodoprávní úřad. Povolením k nakládání s vodami jsou definovány maximálně možné objemy vypouštěných odpadních vod, četnosti odběrů kontrolních vzorků vypouštěných odpadních vod a emisními limity nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání, tzn. oprávněné „certifikované“ laboratoře. Kromě povinných odběrů a analýz vzorků vypouštěných odpadních vod, které jsou definovány povolením k nakládání s vodami, jsou v průběhu kalendářního roku pro účely poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových prováděny odběry kontrolními laboratořemi, smluvně zajištěnými Státním fondem životního prostředí ČR.
   ČIŽP při své kontrolní činnosti používá převážně výstupy protokolů chemických analýz vzorků vypouštěných odpadních vod, které vyhotovily oprávněné nebo kontrolní laboratoře. V případech, kdy ČIŽP zjistí nebo má podezření na porušení zákona v souvislosti s vypouštěním odpadních vod, má zákonné kompetence provádět jejich odběry a analýzy pomocí smluvně zajištěné akreditované laboratoře.

 • Otázka: používání Používání přípravku na hubení rostlin ROUNDUP (Taklová 05.10.2020 9:41) – Obecné téma
  Dobrý den, dotaz se týká používání přípravku na hubení rostlin ROUNDUP, který někteří zaměstnanci podniku používají občas při hubení rostlin v okolí našich technických zařízení. Nejedná se o profesionální užívání. Platí pro nás tedy podmínky jako v případě profesionálního užívání - viz níže?

  Záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků mají být vedeny u profesionálního užívání ve zvláštní knize s průběžně očíslovanými stránkami, případně v elektronické podobě, za současného zabezpečení jejich uchování. Záznamy se provádějí bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po aplikaci přípravku nebo pomocného prostředku, s výjimkou údaje o ověření účinnosti opatření, který se eviduje podle účinku použitého přípravku nebo pomocného prostředku. Záznamy v elektronické podobě musí být vedeny tak, aby bylo možné i následné elektronické zpracování údajů.
  Záznamy o použitých přípravcích nebo pomocných prostředcích obsahují identifikaci místa aplikace, identifikaci ošetřovaného objektu, rozsah nebo množství ošetřovaného objektu, datum aplikace ve formátu den, měsíc, rok, úplný název přípravku na ochranu rostlin nebo pomocného prostředku na ochranu rostlin, dávku na jednotku, identifikaci cílového škodlivého organismu v souladu s označením uvedeným na etiketě přípravku nebo pomocného prostředku, jiný účel použití (moření, desikace, defoliace, regulace biologických procesů, ošetření ran rostlin, úprava vzhledu rostlin, dezinfekce půdy, dezinsekce půdy) a ověření účinnosti opatření ve formě výsledku účinnosti opatření, a to ve formátu 1 – účinný, 0 – neúčinný.
  *o typech a vybavenosti mechanizačních prostředků používaných k ochraně rostlin (zákon č. 326/2004 Sb. a vyhláška č. 207/2012 Sb.).
  • Odpověď: (Nastoupilová 07.10.2020 9:10)

   Dotaz se týká přípravků na ochranu rostlin, které spadají pod působnost zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. Česká inspekce životního prostředí nemá kompetence k tomuto zákonu a jeho prováděcím předpisům. Doporučujeme obrátit se s dotazem na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 86050 x
Vytisknout