DECO projekt – IMPEL projekt na dekontaminaci a monitorování procedur podzemních vod a půdy v zamořených oblastech, které původně sloužily k průmyslovým účelům

Cíle:

Hlavním cílem je identifikovat příklady dobré praxe v managementu monitorování půdy a podzemních vod a dekontaminační procedury v bývalých průmyslových oblastech a aplikace těchto příkladů v členských státech.

Specifické cíle:

  • Fáze 1: výměna informací a zkušeností o klíčových regulačních tématech mezi IMPEL a Společným fórem
  • Fáze 2 (pokud bude v roce 2013 schválena): identifikovat případy dobré praxe při dekontaminaci a monitoringu půdy a podzemních vod vykonávané na místní, regionální a národní úrovni v členských zemích IMPEL a Společného fóra.

Aktivity:

Cíle budou dosaženy následujícími kroky:

  1. Výměna mezi členy Společného fóra a IMPEL za účelem ustálení prozatímního reportu přiloženého k tomuto návrhu
  2. Výměna informací o dekontaminačních procedurách, monitorovací praxi a implementaci Směrnice o podzemních vodách prostřednictvím dotazníku a workshopu
  3. Identifikace případů dobré praxe v oblasti dekontaminace půdy a podzemních vod a jeho efektu na od-industrializované oblasti
  4. Posoudit efektivní výsledky z jiných případů, plánů a programů o kvalitě půdy a podzemních vod
  5. Identifikovat obvyklou dobrou praxi EU
  6. Navrhnutí reportu projektu obsahující zjištění, závěry a doporučení.
Zveřejněno: 08.11.2012 –Jana Rambousková ; Přečteno 1403 x
Vytisknout