Čeští turisté pašovali chráněná zvířata a rostliny z Ekvádoru

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Zvířata byla pašována v cestovních zavazadlech (kufrech), opičky v polystyrenové krabici s průduchy, krokodýlové jednotlivě v nohavicích kalhot, hroznýši v plátěném sáčku. Opičky byly pod narkózou. Kromě druhů chráněných Úmluvou CITES měli turisté u sebe i další nechráněná zvířata jako živé gekony, žáby, štíry a pavouky sklípkany.
Dne 15.3.1998 odhalila celní služba na letišti Praha-Ruzyně v zavazadlech 6 českých občanů různé přírodniny i živé exempláře rostlin a živočichů. Skupina se vracela z šestitýdenní cesty do Ekvádoru. K řešení případu byla přivolána pohotovostní služba České inspekce životního prostředí (ČIŽP). U 4 ze 6 zadržených byly nalezeny exempláře bez jakýchkoli dokladů potřebných podle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících zvířat a rostlin (CITES). ČIŽP část exemplářů na místě odebrala, část byla zajištěna pro pozdější determinaci.

Odebráno bylo:
  • 2 živá mláďata tamarínů (malé jihoamerické opičky, druh zatím neurčen, mohlo by se jednat o tamaríny sedlové - Saguinus fuscicollis, CITES II)
  • 5 živých kajmanů Paleosuchus trigonatus (CITES II), z toho jeden ve špatném zdravotním stavu
  • 4 živá mláďata hroznýšů Boa constrictor constrictor (mláďata z volné přírody, čistá rasa, CITES II)
  • 1 vydělaná kožešina menší kočkovité šelmy z příbuzenstva ocelotů (Felidae, CITES I nebo II)

Dále bylo zajištěno:

  • 1 vydělaná kůže hroznýšovitého hada (pravděpodobně hroznýšovec duhový - Epicrates cenchria, CITES II)
  • 3 balení (punčochy) obsahující několik desítek jedinců tropických rostlin odebraných z přírody, zejména orchidejí (Orchidaceae, CITES I nebo II) a tilandsií (Bromeliaceae, některé tilandise CITES II)

Další dvě osoby přivážely pouze sbíraný hmyz (zejména brouky), které nejsou chráněny Úmluvou CITES.

Většina zadržených byla v Jižní Americe již poněkolikáté.

Odebraná zvířata byla umístěna v karanténě Zoo Praha, poněvadž neměla veterinární ani jiné doklady o původu.

Rostliny budou předány k determinaci záchrannému centru v Pražské botanické zahradě.

Celková hodnota odebraných zvířat byly odhadnuta na cca 60-80 tis. Kč. Hodnota rostlin zatím neurčena.

Provinilci dostali na místě pokutu od celních orgánů. Přestupek bude dále řešen ve správním řízení Českou inspekcí životního prostředí. Podle zákona č 16/1997 Sb. může ČIŽP udělit fyzické osobě pokutu až do výše 100 000 Kč za nedovolený dovoz živočichů a rostlin chráněných Úmluvou CITES.

Čeští turisté pašovali chráněná zvířata a rostliny z Ekvádoru

mládě kajmana

Čeští turisté pašovali chráněná zvířata a rostliny z Ekvádoru

kůže ocelota a zabavené rostliny
Zveřejněno: 20.03.1998 –Admin Administrator ; Přečteno 15334 x
Vytisknout