Česká inspekce životního prostředí zorganizovala společnou mezinárodní inspekci v oblasti geneticky modifikovaných organismů

Praha, 14. října 2014 – V pondělí 13. října 2014 proběhla společná kontrola inspektorů v oblasti geneticky modifikovaných organismů[1] (GMO) v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie Věd ČR v Praze. Společné inspekce se zúčastnili inspektoři z Nizozemí, Švýcarska, Polska, Slovenska a Dánska. Společná kontrola proběhla v rámci sítě EEP[2] (European Enforcement Project), která sdružuje inspektoráty a inspektory, kteří se věnují problematice geneticky modifikovaných organismů

Členem sítě EEP je 32 zemí a zabývá se jak uváděním geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí, tak i uzavřeným nakládáním s GMO. V rámci sítě EEP si inspektoři vyměňují informace, postupy, ověřují metodiky aj.  Součástí jejich práce jsou také společné inspekce v jednotlivých členských státech, které probíhají na základě kontrolního listu, který byl vypracován v rámci sítě.

 

 

Poznámky:
[1] Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna za pomoci technik genového inženýrství. Geneticky modifikovány mohou být rostliny, zvířata i mikroorganismy.

[2] Sdružení EEP (European Enforcement Project) bylo založeno v roce 1997 jako společná síť pro inspektory a inspektoráty v rámci direktivy EU.

 

 

Kontakt pro více informací:

Mgr. Pavla Sibřinová

Tisková mluvčí

Odd. zahraničních vztahů a komunikace s veřejností

Česká inspekce životního prostředí

tel.: +420 222 860 348

mobil: +420 731 405 072

e-mail: sibrinova_pavla@cizp.cz

 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

 

Zveřejněno: 14.10.2014 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 1464 x
Vytisknout