Česká inspekce životního prostředí provedla vloni téměř 15 900 kontrol a uložila pokuty za více než 130 milionů korun

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 883 kontrol, což je o více než 200 než v roce 2015 (15 677) a uložila 2887 pokut (o 54 méně než v roce 2015) v celkové výši 130 717 343 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2016 v průměru 40 kontrol. Nejvíce narostl počet kontrol v oblasti ochrany vod, inspektoři provedli 3539 kontrol, tedy o 260 více než v roce 2015. Nejvíce pokut padlo za odpady (977), což je několikaletý trend.

Celková výše pokut klesla oproti roku 2015 o zhruba pět milionů. „Při větší intenzitě kontrol nebylo zjištěno tolik porušení zákona jako v roce 2015. Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy u zhruba 2 200 podniků podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám. Vydali jsme také poměrně velký počet opatření k nápravě, celkem 342 rozhodnutí, tedy prakticky stejný počet jako vloni, kdy jich bylo 345,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska dostala v loňském roce nejvyšší pokutu 6,5 milionů korun společnost OMGD, s.r.o. za porušení zákona o odpadech. Firma v průběhu let 2013 – 2015 nakládala v areálu bývalé chemičky v Kaznějově na Plzeňsku s 15 tisíci tunami demoličních odpadů. To však neměla povoleno. Demoliční odpady vysoce překračovaly limity povolené pro obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu.

Druhou nejvyšší pokutu ve výši tří milionů korun uložili vloni inspektoři firmě NP Transport s.r.o., která ve Středočeském kraji neoprávněně provozovala mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů, aniž by vlastnila potřebný souhlas k provozu tohoto zařízení. Od různých subjektů v roce 2013 neoprávněně přebrala bezmála 20 tisíc tun odpadů.

Inspektoři provedli také 479 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 126 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 446 200 korun. Zabaveno bylo 235 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 924 neživých exemplářů (výrobky). U vývozu a dovozu exemplářů zjistili, že více než každá pátá kontrolovaná zásilka nebyla v pořádku. Nejvíce zásilek s živočichy, rostlinami a produkty z nich pochází z Asie. „Velmi závažný je vzrůstající počet porušování zákonů v oblasti CITES a wildlife. V roce 2016 byl v 56 % případů zjištěn v této souvislosti pachatel vietnamské národnosti, což je o šest procent více než loni a o 20 % více, než v roce 2014. Nadále také pokračovala spolupráce s celní správou a policií na závažných případech nelegálního obchodu se slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími kostmi,“ uvedl Geuss.

Prezentace ke stažení

Výroční zpráva ČIŽP 2016

Oblastní inspektorát Ústí nad Labem

TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem provedli vloni 1371 kontrol a uložili 216 pokut za více než 10 milionů korun

Prezentace - Výsledky činnosti ČIŽP 2016 - Ústí nad Labem

Oblastní inspektorát Liberec

TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Liberci provedli vloni 827 kontrol a uložili 162 pokut za bezmála 7,5 milionu korun

Prezentace - Výsledky činnosti ČIŽP 2016 - Liberec

Oblastní inspektorát Hradec Králové

TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Hradci Králové provedli vloni 1602 kontrol a uložili 280 pokut za bezmála 10,5 milionu korun

Prezentace - Výsledky činnosti ČIŽP 2016 - Hradec Králové
 

Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod

TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě provedli vloni 1468 kontrol a uložili 326 pokut za více než 11 milionů

Prezentace - Výsledky činnosti ČIŽP 2016 - Havlíčkův Brod

Oblastní inspektorát Brno

TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Brně provedli vloni 2237 kontrol a uložili 351 pokut za bezmála 19,5 milionu

Prezentace - Výsledky činnosti ČIŽP 2016 - Brno

Oblastní inspektorát Ostrava

TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ostravě provedli vloni 1630 kontrol a uložili 315 pokut za více než 10 milionů korun

Prezentace - Výsledky činnosti ČIŽP 2016 - Ostrava

Oblastní inspektorát Olomouc

TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Olomouckém kraji provedli vloni 1324 kontrol a uložili 226 pokut za více než 8 milionů korun

Prezentace - Výsledky činnosti ČIŽP 2016 - Olomouc

Oblastní inspektorát Plzeň

TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Plzni provedli vloni 1425 kontrol a uložili 302 pokut za více než 22 milionů korun 

Prezentace - Výsledky činnosti ČIŽP 2016 - Plzeň

Oblastní inspektorát České Budějovice

TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích provedli vloni 1191 kontrol a uložili 276 pokut za téměř 10 milionů korun

Prezentace - Výsledky činnosti ČIŽP 2016 - České Budějovice 

 

Zveřejněno: 19.04.2017 – Jana Jandová ; Přečteno 1270 x
Vytisknout