Česká inspekce životního prostředí provedla vloni téměř 15 900 kontrol a uložila pokuty za více než 113 milionů korun

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 864 kontrol, což je o 19 méně než v roce 2016 (15 883) a uložila 2655 pravomocných pokut (o 100 méně než v roce 2016) v celkové výši 113 051 685 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2017 v průměru 40 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut padlo za odpady (897), což je několikaletý trend.

Celková výše pokut klesla oproti roku 2016 o zhruba 17 milionů korun. „Při zhruba stejné intenzitě kontrol jako v roce 2016 nebylo zjištěno tolik porušení zákona. Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy u zhruba 2 200 zařízení podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska činila vloni nejvyšší pokuta dva miliony koruny. Dostaly ji tři subjekty. Správa železniční dopravní cesty, s. p. za kácení velkého množství dřevin bez povolení podél tratí na území celé republiky. Dále byla dvěma miliony potrestána společnost KLIO, s.r.o. za opakované vypouštění nedostatečně předčištěných srážkových vod z čistírny odpadních vod do Zličínského potoka. Třetím subjektem s touto výší sankce byla společnost LAGRON s.r.o., která nesplnila opatření k nápravě – nezalesnila deset hektarů holin vzniklých po rozsáhlých těžbách u obcí Stebno a Chvalov na Ústecku.  

Druhá nejvyšší uložená pokuta činila 1,9 milionu korun a dostal ji podnikatel Jiří Čížek za ohrožení životního prostředí v lesích v Holčovicích na Bruntálsku. Muž nedostatečně pečoval o nabyté hospodářské lesní pozemky a zavinil tak vznik holin o výměře osm hektarů.

Inspektoři provedli také 600 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 198 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 417 500 korun. Zabaveno bylo 347 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 1245 neživých exemplářů (výrobky). Při kontrolách vývozu a dovozu exemplářů CITES inspektoři stále zaznamenávají značný podíl občanů vietnamské národnosti na porušování zákonů. „V roce 2017 byl ve 44 % případů zjištěn pachatel vietnamské národnosti. Předloni to bylo dokonce 56 %. Nadále pokračovala spolupráce s celní správou a policií na závažných případech nelegálního obchodu se slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími kostmi. Inspektoři ČIŽP také jako odborní konzultanti asistovali u domovních prohlídek prováděných orgány činnými v trestním řízení,“ doplnil Geuss.

Prezentace ke stažení

Výroční zpráva ČIŽP 2017

Oblastní inspektorát Ostrava
TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ostravě provedli vloni 1705 kontrol a uložili 235 pokut za více než 12 milionů korun
PPT - Výsledky činnosti ČIŽP za rok 2017_Ostrava

Oblastní inspektorát Olomouc
TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Olomouckém kraji provedli vloni 1244 kontrol a uložili 183 pravomocných pokut za více než 7,5 milionu korun
PPT - Výsledky činnosti ČIŽP za rok 2017_Olomouc


Oblastní inspektorát Brno
TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Brně provedli vloni 1962 kontrol a uložili 334 pravomocných pokut za více než 15 milionů korun 
PPT - Výsledky činnosti ČIŽP za rok 2017 Brno

Oblastní inspektorát Plzeň
TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí provedli v Plzeňském kraji vloni 1667 kontrol a uložili 291 pravomocných pokut za více než 12,5 milionu korun
PPT - Výsledky činnosti ČIŽP za rok 2017 Plzeň

Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem provedli vloni 1393 kontrol a uložili 203 pravomocných pokut za téměř 9, 7 milionu korun
PPT - Výsledky činnosti ČIŽP za rok 2017 Ústí nad Labem

Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí provedli vloni na Vysočině 1408 kontrol a uložili 297 pravomocných pokut za více než 9 milionů korun
PPT - Výsledky činnosti ČIŽP za rok 2017 Havlíčkův Brod

Oblastní inspektorát České Budějovice
TZ - Inspektoři z České inspekce životního prosředí provedli vloni v Jihočeském kraji 1146 kontrol a uložili 257 pravomocných pokut za více než 8 milionů korun
PPT - Výsledky činnosti ČIŽP za rok 2017 České Budějovice

Oblastní inspektorát Liberec
TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí provedli vloni v Libereckém kraji 788 kontrol a uložili 134 pravomocných pokut v celkové výši téměř 6,5 milionu korun
PPT - Výsledky činnosti ČIŽP za rok 2017 Liberec

Oblastní inspektorát Hradec Králové
TZ - Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Hradci Králové provedli vloni 1682 kontrol a uložili 303 pravomocných pokut za téměř 10 milionů korun
PPT - Výsledky činnosti ČIŽP za rok 2017 Hradec Králové


Zveřejněno: 20.06.2018 – Jana Jandová   |   Aktualizováno: 25.07.2018 – Jana Jandová ; Přečteno 1253 x
Vytisknout