ČIŽP v Olomouci zahájila kontroly nelegálních vjezdů motorových vozidel v CHKO Litovelské Pomoraví.

Olomoucký oblastní inspektorát ČIŽP zahájil v těchto dnech  kontroly nelegálních vjezdů motorových vozidel na území CHKO Litovelské Pomoraví. ČIŽP proto upozorňuje návštěvníky oblasti, aby dbali na zpřísněný režim. – neboť na území CHKO je automaticky ze zákona o ochraně přírody a krajiny zakázán vjezd a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace – aniž by tyto „zakázané“ úseky musely být zvlášť označeny dopravní značkou zákaz vjezdu. Stejně tak není podstatné, zda je úsek cesty zpevněný „asfaltový“ či nikoliv.

Z hlediska zákona  plně dostačuje, že se daná cesta nachází na území CHKO. Cesta  je vyznačena samostatnými tabulemi se státním znakem a o tom, kam až CHKO sahá, se každý může přesvědčit na obecně dostupných mapách nebo naučných tabulích“, uvádí ředitel ČIŽP v Olomouci Ing. Radek Pallós.

Vjezdy motorových vozidel působí rušivě v místech, která jsou určena pro pěší turistiku a cykloturistiku, mimo to výrazně zvyšují intenzitu zátěže území i tzv. nouzových tábořišť, určených pro jednorázové přenocování, nikoliv navezení zavazadel a zásob na několik dnů či pro desítky osob. V neposlední řadě pak lze těžko hovořit o ohleduplném a šetrném chování k přírodě.

Porušování zákazu vjezdu motorových vozidel je v CHKO Litovelské Pomoraví dlouhodobým a výrazným negativním jevem“, říká ředitel Ing. Pallós a pokračuje, „ zejména v letní sezóně se setkáváme s velmi četnými až masovými vjezdy, které zatěžují přírodu a zvyšují i riziko znečištění vod v případě úniku kapalin z vozidel“.

Mezi nejcitlivější místa v CHKO Litovelské Pomoraví, na která je vjezd motorovými vozidly zakázán (a tento zákaz je velmi často porušován) jsou místa v blízkosti řeky Moravy – jez u Hynkova, Řimický jez „Pod Templem“ nebo Novomlýnský jez. Každoroční problémy jsou také u Moravičanských jezer v severní části oblasti. Proto se kontroly ČIŽP zaměří především na tyto lokality.

V letech 2008 - 2009 provedla ČIŽP celkem 9 kontrolních akcí, při kterých uložila za porušení zákazu vjezdu motorových vozidel 20 pokut ve výši 43 000  Kč, přičemž pokuty uložené fyzickým osobám (jednotlivcům) se pohybovaly mezi 1000 – 5000 Kč. Právnickým osobám či podnikatelům však hrozí pokuty řádově vyšší. Při kontrolách vjezdů motorových vozidel v letošním roce bude ČIŽP nadále spolupracovat se Správou CHKO Litovelské Pomoraví, stráží ochrany přírody a Policií ČR.

 

V Praze dne 27.7.2010

Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

 

Zveřejněno: 29.07.2010 –Admin Administrator ; Přečteno 5867 x
Vytisknout