ČIŽP souhlasila s ukončením sanačního zásahu v lokalitě KOVO Bzenec

V lokalitě KOVO Bzenec a  jeho okolí  byly prováděny v období let 1995-2009 sanační práce na odstranění staré ekologické zátěže vzniklé v důsledku používání chlorovaných uhlovodíků ( trichlorethylenu a tetrachlorethylenu) k odmašťování. Na tuto sanaci vydala rozhodnutí ČIŽP OI Brno v roce 1995. Předmětem sanace dle pravomocného rozhodnutí ČIŽP  byla dekontaminace podzemních vod stripováním.

" Za celé toto období  bylo z přírodního prostředí odstraněno cca 3000 kg chlorovaných uhlovodíků, ale podařilo se zejména zcela eliminovat postup kontaminačního mraku k jímacím územím a tím výrazně zmenšit jeho následná rizika v dané oblasti.  Přitom má tento vodní zdroj v regionu nenahraditelný význam, neboť zásobuje více než 100 tis. obyvatel pitnou vodou ," uvádí ředitel pobočky ČIŽP ve Zlíně Ing. Václav Pohůnek. 

Sanaci prováděla firma SAKOL ekotechnologie spol. s r.o., Praha.ČIŽP se po celou dobu aktivně podílela na realizaci prací připomínkami a konstruktivními návrhy na jednotlivé zprávy sanační firmy. Sanaci prováděla firma SAKOL ekotechnologie spol. s r.o., Praha. Sanace byla až do roku 2004 hrazena z výnosů privatizace, tedy FNM ČR, následně MF.Od r. 2004 byl investorem sanace Jihomoravský kraj.

Po ukončení aktivního sanačního zásahu bude  následovat   5-ti letý  monitoring procesů přirozené atenuace - pasivní sanační zásah, jehož hlavním cílem bude  monitorování vývoje zbytkového znečištění podzemních vod v předpolí jímacího území Bzenec. Žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) na monitoring přirozené atenuace v předpolí prameniště Bzenec podal Jihomoravský kraj v rámci prioritní osy 4, podoblast 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží.

 

Kovo Bzenec 1.jpg

Kovo Bzenec.jpg

 

Zveřejněno: 02.09.2010 –Admin Administrator ; Přečteno 4464 x
Vytisknout