ČIŽP provedla kontrolu 56 provozovatelů solárních elektráren

V období od března do června 2014 bylo provedeno inspektory ČIŽP 56 kontrol provozovatelů fotovoltaických (solárních) elektráren (FVE). Kontroly provozovatelů FVE probíhaly se zaměřením na splnění povinnosti uzavřít smlouvu s jedním z kolektivních systémů (KS) pro zajištění financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů. Povinnost uzavřít smlouvu měli provozovatelé FVE do 30. 6. 2013.

Vzhledem k určitým průtahům, které provázely vydání prováděcího právního předpisu, popř. registrace kolektivních systémů, ČIŽP na základě interního pokynu MŽP tolerovala i uzavření výše uvedené smlouvy i několik měsíců po tomto termínu. Nicméně u provozovatelů FVE, kteří ani v tomto termínu smlouvu neuzavřely, bylo shledáno porušení zákona o odpadech. Za takové porušení hrozí sankce do výše až 50 mil. Kč.

U 22 kontrolovaných subjektů bylo zjištěno, že svou povinnost nesplnily včas, resp. až dodatečně po kontrole ČIŽP, tedy více jak půl roku od zákonného termínu a rok od účinnosti zákona. S těmito subjekty bylo nebo bude následně zahájeno správní řízení o pokutě. Při kontrole 3 provozovatelů FVE ČIŽP nebyly dodány požadované doklady, popř. subjekty přestaly s ČIŽP v rámci prováděné kontroly komunikovat. S těmito bude následně zahájeno správní řízení podle zákona o kontrole, kde těmto subjektům hrozí sankce až do výše 500 tis. Kč.

Jana Rambousková

Odd. zahraničních vztahů a komunikace s veřejností

 

Zveřejněno: 08.07.2014 –Jana Rambousková ; Přečteno 2025 x
Vytisknout