ČIŽP oslavila 20. výročí svého vzniku

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) si na semináři dne 9. září 2011, za účasti náměstků MŽP, ředitelů oblastních inspektorátů a bývalých pracovníků inspekce, připomněla 20  let od svého založení.   Byla zřízena v roce 1991 zákonem ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Ostatní složky se k ní připojily následně v průběhu let 1991- 1992.  V  letošním roce tak ČIŽP oslavila nejen dvacáté výročí, ale zároveň vstoupila už do druhého půlstoletí od vzniku svých předchůdců, tedy Státní vodohospodářské inspekce (SVI), později České vodohospodářské inspekce (ČVI), která dohlížela na ochranu vod v naší zemi až do vzniku současné inspekce. Navázala nejen na činnost SVI, ale i na činnost České technické inspekce ovzduší a lesnické inspekce.

Za posledních dvacet  let došlo  postupně k nárůstu celé řady kompetencí, např. poplatkové agendy u OOV, činnosti oddělení ochrany přírody v souvislosti s CITES, ochrany ozónové vrstvy Země, nakládání s obaly a chemickými látkami, prevence havárií, geneticky modifikovaných organismů. Výrazně se zlepšilo technické vybavení a došlo k vytvoření nových potřebných míst, bez kterých je činnost současné inspekce jen těžko představitelná. V současné době je také stále více uplatňován i integrovaný přístup k ochraně životního prostředí jak na základě zákona o integrované prevenci (IPPC), o posuzování vlivů na životní prostředí ( EIA), tak i celkovým způsobem inspekční práce.

Vzrůstající počet podnětů, které musí ČIŽP každoročně řešit, svědčí i o obrovské důvěře veřejnosti v její  práci.  Tak např.  v roce 1993 řešila inspekce 400 podnětů za rok a v roce 2010 to bylo už 2 815 podnětů. „ Naše inspekce je leckdy poslední úřad, kde veřejnost hledá a nalézá řešení svého problému.Bohužel někdy i na úkor plánované a systematické kontrolní činnosti, protože podněty mají přednost. Myslím však, že přes to přese všechno jsou výsledky naší práce úctyhodné. Náš tým  479 inspektorů dokázal za jediný rok provést 16 603 kontrol - to je téměř 35 kontrol na jednoho člověka. Udělili jsme pravomocné pokuty za bezmála 150 milionů korun, podíleli jsme se na řešení 150 havárií, podali 21 trestních oznámení. To je statistika, za níž by se nemusel stydět žádný, ani mnohem větší státní inspekční orgán“, uvedl Mgr. Bukolský, pověřený řízením ČIZP. „ V každém kraji dnes pracuje osm až devět inspektorů v  jednotlivých  oblastech ochrany životního prostředí  a práce jim stále narůstá. Kdo zná dobře naši inspekci, je mu jasné, že naši lidé nepřistupují ke své činnosti jako k suché práci. Jejich působení je jim koníčkem, věnují práci i svůj osobní čas. Vždyť ono takové devadesáti dvou stránkové rozhodnutí není a nemůže být jen věcí pracovní doby. Přitom jejich práce vyžaduje vysokou vzdělanost, nesmírnou preciznost, praktické znalosti a také morální, fyzickou a psychickou odbornost i občanskou integritu. Mé poděkování proto patří především jim“, dodal  Mgr. Bukolský na závěr.

20110909_100216.jpg

DSCF5693.jpg

20110909_105408.jpg

20110909_101426.jpg

20110909_101308.jpg
 

DSCF5721.jpg

Zveřejněno: 14.09.2011 –Admin Administrator ; Přečteno 4137 x
Vytisknout