ČIŽP OI České Budějovice uložila 5 000 000,- pokutu firmě Profiakont,s.r.o.

Tisková zpráva

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, uložila společnosti Profiakont, s.r.o. pokutu za porušení povinností stanovených zákonem o odpadech ve výši 5 000 000,- Kč, dále pokutu ve výši 500 000,- Kč za nedodržení rozhodnutí KÚ a zároveň uložila společnosti i opatření k nápravě.

Společnost Profiakont, s.r.o. nakládala s plastovými a textilními odpady na několika pozemcích v k.ú. Hůry u Českých Budějovic.  Uvedená společnost měla povolení k nakládání s odpady od KÚ Jihočeského kraje pouze na dva pozemky z osmnácti. Na  ostatních pozemcích prováděla svou činnost bez povolení a zároveň i  bez souhlasu vlastníků těchto pozemků. Společnost Profiakont, s.r.o. měla odpady třídit a předávat k dalšímu využití, namísto toho ale za dobu svého působení nashromáždila na pozemcích v k.ú. Hůry několik tisíc tun odpadů. Za nakládání s odpady mimo povolené pozemky uložila ČIŽP pokutu ve výši 5.000.000,-- Kč, s přihlédnutím zejména k množství odpadů umístěných na těchto pozemcích.

Veškeré textilní odpady (staré koberce, přikrývky, atp.) byly legálně dovezeny ze SRN v  roce 2005 za účelem využití – údajně jako palivo. Za převzetí těchto odpadů pravděpodobně inkasovala společnost Profiakont značnou finanční částku od zahraničního dodavatele. K využití těchto odpadů však nedošlo  a zůstaly na pozemcích v k.ú. Hůry nezajištěné proti znehodnocení (např. podpálení).

Krajský úřad Jihočeského kraje nařídil společnosti Profiakont, s.r.o. odklidit odpady z volně přístupných pozemků v k.ú. Hůry a umístit je do oploceného areálu, z důvodu zabezpečení těchto odpadů před nežádoucím znehodnocením. Krajský úřad Jihočeského kraje stanovil společnosti Profiakont, s.r.o. k odklizení odpadů termín do 31.12.2006. Společnost však rozhodnutí KÚ nesplnila. Za nedodržení tohoto rozhodnutí jí ČIŽP uložila pokutu ve výši 500.000,-- Kč. Obě uložené pokuty byly v odvolacím řízení potvrzeny Ministerstvem životního prostředí v Českých Budějovicích.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice uložila společnosti Profiakont, s.r.o. také opatření k nápravě, kterým jí, respektive jejímu konkurznímu správci, nařídila vyklidit pozemky v k.ú. Hůry a předat odpady oprávněné osobě. Toto rozhodnutí nabylo právní moci, aniž by se proti němu konkurzní správce společnosti Profiakont odvolal.

Na návrh ČIŽP byl společnosti Profiakont, s.r.o., na kterou byl vyhlášen konkurz, odebrán živnostenský list k nakládání s odpady Magistrátem města České Budějovice, živnostenským úřadem.

ČIŽP upřednostňuje, aby finanční prostředky společnosti Profiakont, s.r.o. byly vynaloženy zejména pro odklizení odpadů, přičemž placení uložených pokut by mělo následovat až po naplnění opatření k nápravě.

P1010010.jpg

P1010011.jpgP1010009.jpg

 

V Praze dne 30.11.2007

 Ivana Awwadová

 

 

 

Zveřejněno: 04.12.2007 –Admin Administrator ; Přečteno 7253 x
Vytisknout