CITES - další předpisy týkající se oblasti CITES

SDĚLENÍ KOMISE - Pokyny: Vývoz, zpětný vývoz a dovoz nosorožčích rohů a obchod s nimi uvnitř Unie (16.1.2016)

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o přístupu EU k nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (7.2.2014)

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/451 ze dne 6. března 2015 o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v Úředním věstníku Evropských Společenství (Upozornění: Text příloh I, II a III je k datu 31.12.1982).

Doporučení Komise (ES) č. 2007/425/ES ze dne 13. června 2007, kterým se označuje soubor opatření pro prosazování nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE, KOMISE (Oznámení č. 2008/C 72/01).

 

Zveřejněno: 14.08.2016 – Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 3920 x
Vytisknout