Bor u Skutče – požár skládky pneumatik

Dne 23.06.2011 odebrala akreditovaná laboratoř, za přítomnosti ČIŽP, vzorky odpadů z lokality bývalé skladky pneumatik  v Boru u Skutče.  Na základě výsledků ČIŽP rozhodla, že zbylé odpady  budou  uloženy   v souladu se zákonem o odpadech na příslušnou skládku.

Na základě výsledků kontroly  ze dne  8. 8. 2011 zahájila  ČIŽP s majitelem odpadů správní řízení o uložení pokuty  jak podle zákona o odpadech, tak i podle zákona o vodách. Maximální možná výše pokuty podle zákona o odpadech může dosáhnout  10 000 000 Kč. Podle zákona o vodách až do výše 1 000 000 Kč. Samostatným rozhodnutím dále ČIŽP uloží  i  nápravná opatření k odstranění nezákonného stavu, která se budou pohybovat ve výši několika milionů korun.

Provozovna byla místem opakovaných šetření inspekce i v letech 1998 až 2007.  Do roku 2004 vedla s původním majitelem několik správních řízení za porušení zákona o odpadech. Celková výše uložených pokut byla 349 000 Kč. V roce 2006 byla provozovna v konkurzním řízení prodána i s pozemky. Od této doby zde neprobíhala žádná činnost.

pneumatiky 2.jpg

pneumatiky 3.jpg

 

Ivana Awwadová, mluvčí ČIŽP 

Zveřejněno: 10.08.2011 –Admin Administrator ; Přečteno 4377 x
Vytisknout