1 2 3 4 5  další 
 • Česká inspekce životního prostředí představí svoji práci veřejnosti. Ukáže kobry v lihu, drápy a zuby z tygra nebo přístroj, který odhalí přesné složení vašeho šperku

  21.06.2017
  Zuby a drápy z tygra, sošky ze slonoviny, kobry v lihu či peněženky z krokodýlí kůže. Vůz, který dokáže změřit znečištění ve vzduchu, nebo přístroj, který během několika sekund odhalí přesné složení vašeho šperku. To je jen malá část z toho, co budou moci vidět návštěvníci, kteří přijdou v pondělí 26. června na Den otevřených dveří České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Inspektoři představí atraktivní přístroje, které využívají ke své práci. K vidění budou také působivé exempláře zvířat z české i světové přírody chráněné úmluvou CITES a kuriózní předměty a výrobky z ohrožených druhů živočichů zabavené pašerákům.
 • Za vykácení dřevin, zničení mokřadu a poškození půdního povrchu v CHKO dostala firma AQUASYS pokutu 520 tisíc korun

  16.06.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 520 tisíc korun stavební společnosti AQUASYS spol. s r. o. ze Žďáru nad Sázavou. Je to už třetí pokuta, kterou firma od ČIŽP dostala v souvislosti s nelegální činností v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy u obce Škrdlovice. Pochybení se firma dopustila na jaře roku 2015. Sankci 520 tisíc korun firma dostala za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny – konkrétně za vykácení nejméně 1400 metrů čtverečních dřevin bez povolení a dále za navezení a rozhrnování stavebních a demoličních odpadů, zemin i kamení v CHKO.
 • Upozornění MŽP: Pozor na oranžové petúnie. Na evropském trhu se vyskytují geneticky modifikované sazenice. Zahrádkářům postih nehrozí, obchodníci s GMO však mohou dostat pokutu až 500 000 Kč

  01.06.2017
  Ministerstvo životního prostředí jako správní úřad podle zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty upozorňuje na možný výskyt nepovolených geneticky modifikovaných organismů (GMO) na našem trhu. Jde o geneticky modifikované petúnie převážně s oranžovými květy. V příloze uvádíme obchodní názvy odrůd, u kterých byla v různých členských státech EU k dnešnímu datu potvrzena přítomnost genetické modifikace.
 • Neznámý pachatel zacpal montážní pěnou otvory do 57 hnízd silně ohroženého ptačího druhu vlha pestrá. Případ řeší inspektoři ČIŽP i policie

  31.05.2017
  Desítku obsazených hnízd s dosud nevylíhnutými mláďaty silně ohroženého ptačího druhu vlha pestrá chtěl někdo zničit v Čejkovicích na Hodonínsku, kde je největší koncentrace hnízdišť těchto pestrobarevných ptáků. Neznámý pachatel zalepil montážní stavební pěnou postupně celkem 57 vletových otvorů do hnízdních nor, které si zde vlhy vybudovaly. Některé z nor ale naštěstí nebyly obsazené. Kvůli ucpaným vletovým otvorům se tak hnízdící ptáci nemohli dostat dovnitř ani ven a zahřívat vajíčka. Uvězněným vlhám pak hrozila pomalá trýznivá smrt dehydratací a hladem. Inspektorům České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a zástupcům České společnosti ornitologické, kteří se na místo dostavili, se podařilo otvory zprůchodnit a některé jedince tak zachránili.
 • Annual report 2016

  29.05.2017
  The Czech Environmental Inspectorate (CEI) celebrated its 25th anniversary in 2016. As in the two previous years, we have again managed to increase both the intensity and quality of inspection work, as is best illustrated by the data contained further in this Annual Report.
 • Společnost UPIA International dostala pokutu 140 tisíc korun za opakované neplnění emisního limitu látek vypouštěných do ovzduší

  29.05.2017
  Pokutu 140 tisíc korun dostala společnost UPIA International s.r.o. , která provozuje termické čistící zařízení ve Studénce na Novojičínsku. Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě prokázali, že v období od srpna do listopadu 2016 opakovaně neplnila emisní limit pro tuhé znečišťující látky vypouštěné do ovzduší.
 • Inspektoři ČIŽP se účastnili akce Mikroklima v Praze 9. Prohlédněte si fotogalerii z místa

  26.05.2017
  Až dva tisíce školáků si mohlo ve čtvrtek 25. 5. prohlédnout stánek České inspekce životního prostředí (ČIŽP) na akci Mikroklima pořádané Prahou 9 v Parku Přátelství na Proseku. Akce byla zaměřena na ekologickou výchovu. Na stánku ČIŽP byl k vidění živý kůrovec, výstava o obalech a úspěch mezi zvídavými dětmi sklidil i spektrometr - přístroj, kterým inspektoři zjišťují například obsah těžkých kovů v bižuterii. Fotografie z akce si můžete prohlédnout v následující fotogalerii.
 • Podnikatel vyvezl za hranice Česka 290 tun odpadů bez potřebných dokladů. Dostal pokutu 100 tisíc korun

  26.05.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 100 tisíc korun podnikateli Václavu Váškovi. Provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů ve Skutči na Chrudimsku, vyvezl z České republiky celkem 290 tun zejména plastových odpadů, aniž by měl se zahraničními příjemci odpadů uzavřené smlouvy, že tyto odpady budou zpracovány v souladu s předpisy Evropské unie. Porušil tak unijní nařízení o přepravě odpadů.
 • Inspektoři ČIŽP na akci Mikroklima ukáží živého kůrovce nebo přístroj, který najde nebezpečné těžké kovy v bižuterii

  24.05.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ve čtvrtek 25. května nechají atraktivní formou nahlédnout do zákulisí své práce. Představí se na 11. ročníku tradiční akce Mikroklima zaměřené na ochranu životního prostředí, kterou organizuje Praha 9 v Parku Přátelství v Praze na Proseku.
 • Společnost FRITAGRO Nížkov dostala pokutu 200 tisíc korun za znečištění potoka a poškození významného krajinného prvku

  19.05.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili ve dvou správních řízení pokutu 200 tisíc korun potravinářské společnosti FRITAGRO Nížkov, s.r.o. Z areálu firmy v Nížkově na Žďársku v květnu 2016 unikly do potoka čistírenské kaly a vodní tok, který je významným krajinným prvkem, poškodily.
 • Firma REKLA dostala pokutu 220 tisíc korun za nezákonné nakládání s nebezpečnými odpady v Pardubicích-Semtíně

  03.05.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 220 tisíc korun společnosti REKLA spol. s r. o., která ve svém zařízení v Pardubicích-Semtíně nakládala s kapalnými odpadními oleji. Ty patří do kategorie nebezpečných odpadů a firma s nimi nakládala v objektu, který k tomu nebyl určen v integrovaném povolení ani v provozním řádu.
 • Inspektoři se zaměří na bezpečné používání chemických látek

  28.04.2017
  Česká inspekce životního prostředí se v roce 2017 zúčastní celoevropského kontrolního projektu s názvem REACH-EN-FORCE 5 (REF5), jehož cílem je přispět k bezpečnějšímu používání chemických látek a snížení expozice pracovníků a životního prostředí. Kontroly budou tedy zaměřeny na rozšířené bezpečnostní listy , scénáře expozice a opatření k omezení rizik (tedy na to jak je zpracována informace o bezpečném použití látek, jak cestuje dodavatelským řetězcem a jak je implementována uživateli chemických látek).
 • Společnost Hyundai Dymos Czech použila při výrobě přípravek s těkavými látkami. Dostala pokutu 150 tisíc korun

  20.04.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti Hyundai Dymos Czech, s.r.o. Ve svém závodě v Nošovicích firma v roce 2016 použila při výrobě autosedaček přípravek, který obsahoval až 90 % těkavých organických látek (VOC), přičemž podle platného integrovaného povolení mohla využívat na daném zařízení pouze přípravky s nulovým obsahem těchto látek. Po dobu používání tohoto přípravku došlo ke zvýšení úniku plynných znečišťujících látek do ovzduší.
 • Česká inspekce životního prostředí zveřejnila výroční zprávu za rok 2016

  19.04.2017
  Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v roce 2016 oslavila 25. výročí od svého vzniku. Stejně jako v předchozích dvou letech se podařilo zvýšit intenzitu i kvalitu inspekční činnosti. Podrobná data naleznete ve výroční zprávě, která je zde ke stažení.
 • Česká inspekce životního prostředí provedla vloni téměř 15 900 kontrol a uložila pokuty za více než 130 milionů korun

  19.04.2017
  Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 883 kontrol, což je o více než 200 než v roce 2015 (15 677) a uložila 2887 pokut (o 54 méně než v roce 2015) v celkové výši 130 717 343 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2016 v průměru 40 kontrol. Nejvíce narostl počet kontrol v oblasti ochrany vod, inspektoři provedli 3539 kontrol, tedy o 260 více než v roce 2015. Nejvíce pokut padlo za odpady (977), což je několikaletý trend.