1 2 3 4 5  další 
 • Společnost FRITAGRO Nížkov dostala pokutu 200 tisíc korun za znečištění potoka a poškození významného krajinného prvku

  19.05.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili ve dvou správních řízení pokutu 200 tisíc korun potravinářské společnosti FRITAGRO Nížkov, s.r.o. Z areálu firmy v Nížkově na Žďársku v květnu 2016 unikly do potoka čistírenské kaly a vodní tok, který je významným krajinným prvkem, poškodily.
 • Firma REKLA dostala pokutu 220 tisíc korun za nezákonné nakládání s nebezpečnými odpady v Pardubicích-Semtíně

  03.05.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 220 tisíc korun společnosti REKLA spol. s r. o., která ve svém zařízení v Pardubicích-Semtíně nakládala s kapalnými odpadními oleji. Ty patří do kategorie nebezpečných odpadů a firma s nimi nakládala v objektu, který k tomu nebyl určen v integrovaném povolení ani v provozním řádu.
 • Inspektoři se zaměří na bezpečné používání chemických látek

  28.04.2017
  Česká inspekce životního prostředí se v roce 2017 zúčastní celoevropského kontrolního projektu s názvem REACH-EN-FORCE 5 (REF5), jehož cílem je přispět k bezpečnějšímu používání chemických látek a snížení expozice pracovníků a životního prostředí. Kontroly budou tedy zaměřeny na rozšířené bezpečnostní listy , scénáře expozice a opatření k omezení rizik (tedy na to jak je zpracována informace o bezpečném použití látek, jak cestuje dodavatelským řetězcem a jak je implementována uživateli chemických látek).
 • Společnost Hyundai Dymos Czech použila při výrobě přípravek s těkavými látkami. Dostala pokutu 150 tisíc korun

  20.04.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti Hyundai Dymos Czech, s.r.o. Ve svém závodě v Nošovicích firma v roce 2016 použila při výrobě autosedaček přípravek, který obsahoval až 90 % těkavých organických látek (VOC), přičemž podle platného integrovaného povolení mohla využívat na daném zařízení pouze přípravky s nulovým obsahem těchto látek. Po dobu používání tohoto přípravku došlo ke zvýšení úniku plynných znečišťujících látek do ovzduší.
 • Česká inspekce životního prostředí zveřejnila výroční zprávu za rok 2016

  19.04.2017
  Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v roce 2016 oslavila 25. výročí od svého vzniku. Stejně jako v předchozích dvou letech se podařilo zvýšit intenzitu i kvalitu inspekční činnosti. Podrobná data naleznete ve výroční zprávě, která je zde ke stažení.
 • Česká inspekce životního prostředí provedla vloni téměř 15 900 kontrol a uložila pokuty za více než 130 milionů korun

  19.04.2017
  Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 883 kontrol, což je o více než 200 než v roce 2015 (15 677) a uložila 2887 pokut (o 54 méně než v roce 2015) v celkové výši 130 717 343 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2016 v průměru 40 kontrol. Nejvíce narostl počet kontrol v oblasti ochrany vod, inspektoři provedli 3539 kontrol, tedy o 260 více než v roce 2015. Nejvíce pokut padlo za odpady (977), což je několikaletý trend.
 • Za nezalesnění vytěžené holiny dostala firma SAARLES pokutu 215 tisíc korun

  13.04.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 215 tisíc korun společnosti SAARLES s.r.o. Firma jako vlastník lesních pozemků v katastru Brťoví na Žďársku neprovedla zalesnění holin o výměře 3,25 hektaru. Dopustila se tak ohrožení životního prostředí v lesích.
 • Firma CommScope znečišťovala ovzduší emisemi z lakovny. Dostala už druhou pokutu

  11.04.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Brně uložili pokutu 250 tisíc korun společnosti CommScope Czech Republic s.r.o. Firma ze své lakovny v Brně-Modřicích vypouštěla do ovzduší více emisí, než měla povoleno. Dopustila se tak porušení zákona na ochranu ovzduší a platného povolení k provozu.
 • Za újmu vzniklou v přírodních rezervacích byla společnosti udělena pokuta a následně i opatření k nápravě

  03.04.2017
  Kromě pokuty uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Ostravě společnosti POLNOST, spol. s r.o. opatření k nápravě. Tím bude alespoň částečně kompenzována újma vzniklá v Přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky na Opavsku při zemědělském hospodaření této společnosti.
 • ČHMÚ a ČIŽP se v problematice znečištění ovzduší vzájemně odborně doplňují

  31.03.2017
  Dne otevřených dveří, který se v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) Ostrava-Poruba konal poslední březnovou sobotu, se již tradičně účastnil také ostravský inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP).
 • Inspektoři uložili pokutu sto tisíc korun výrobci asfaltových lepenek

  28.03.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu sto tisíc korun výrobci asfaltových lepenek, společnosti Charvát a.s., která porušila své povinnosti v oblasti ochrany ovzduší.
 • Za znečištění Podolského potoka dostala firma RONAL CR pokutu 150 tisíc korun

  22.03.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti RONAL CR s.r.o., která vyrábí litá automobilová kola. Z provozovny firmy v pardubické části Staré Čívice unikla začátkem srpna 2016 obráběcí emulze do blízkého Podolského potoka. Společnost se tak dopustila porušení zákona na ochranu vod.
 • Téměř 30 % kontrolovaných ski areálů porušovalo vodní zákon. Padly pokuty za bezmála 450 tisíc korun

  20.03.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod se v uplynulých dvou lyžařských sezonách zaměřili na kontroly provozovatelů ski areálů. Zjišťovali, zda při umělém zasněžování dodržují podmínky pro odběr povrchových a podzemních vod. Z prověřování vyplynulo, že 29 % kontrolovaných provozovatelů sjezdovek porušilo vodní zákon.
 • Inspektoři ČIŽP v rámci čtvrté bezpečností akce Blue 24 zkontrolovali více než 30 sběren kovů

  16.03.2017
  Celkem 31 sběren kovů zkontrolovali v úterý (14. 3.) inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v rámci mezinárodní bezpečností akce Blue 24 zaměřené na kriminalitu v oblasti železniční dopravy. Pravidelné akce organizované Policií ČR se inspektoři ČIŽP účastnili už počtvrté. Jejich úkolem v rámci akce opět byla kontrola dodržování zákona o odpadech zaměřená na vytipované sběrny v Praze, Středočeském, Jihomoravském, Ústeckém a Libereckém kraji.
 • Soud potvrdil, že jmenování Erika Geusse do funkce ředitele ČIŽP proběhlo podle zákona a je platné

  14.03.2017
  Pražský městský soud 14. března 2017 rozhodl, že jmenování Erika Geusse do funkce ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP) proběhlo v souladu se zákonem a je platné. Soud tak zrušil rozhodnutí náměstka ministra vnitra pro státní službu Josefa Postráneckého, kterým loni zpochybnil Geussovo jmenování s tím, že ministerstvo životního prostředí při něm nepostupovalo správně.