1 2 3 4 5  další 
 • Podnikatel dostal už třetí pokutu za nelegální ukládání odpadu v obci Dolejší Hůrky na Lounsku

  21.02.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili už třetí pokutu, tentokrát 150 tisíc korun, podnikateli Antonínu Zajíčkovi. Ten nechal nelegálně navážet odpady do jámy po těžbě štěrkopísku v obci Dolejší Hůrky na Lounsku. I když pozemek vlastnil, k nakládání s odpady na něm neměl povolení. Porušil tím zákon o odpadech.
 • Za nezákonnou těžbu v lesích na Českokrumlovsku dostala společnost Villena pokutu 1,2 milionu korun

  16.02.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích uložili pokutu 1,2 milionu korun společnosti VILLENA s.r.o. za to, že nechala bez povolení vykácet celkem 841 metrů krychlových dřeva v lokalitě Děkanské Skaliny na Českokrumlovsku. Svým neoprávněným zásahem tak poškodila životní prostředí v lesích.
 • Celostátní zimní arboristická konference

  07.02.2017
  V aule České zemědělské univerzity proběhne ve dnech 9. - 10. února 2017 celostátní konference věnovaná problematice “Poškození dřevin v mimolesním prostředí”. Konferenci pořádá Arboristická akademie ZO ČSOP ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Fakultou životního prostředí ČZU. Odborníci ze státní správy, samospráv měst, zástupci organizací spravujících rozsáhlé populace dřevin i profesionální arboristé a zahradníci zde budou diskutovat nad tématikou zásahů, které lze provádět při správě veřejné zeleně, aniž by došlo k naplnění definice “poškození dřeviny” dle zákona o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Konference bude doplněna diskusními panely a workshopy na dílčí témata.
 • Společnost EKOBIOMASA vykácela bez povolení 180 stromů. Dostala pokutu 180 tisíc korun

  02.02.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany přírody v Brně uložili pokutu 180 tisíc korun společnosti EKOBIOMASA s.r.o. Firma v roce 2015 bez povolení vykácela celkem 180 stromů, a to v blízkosti Jarohněvického rybníka v Dubňanech na Hodonínsku a částečně také v přilehlé Evropsky významné lokalitě Hodonínská Doubrava. Dopustila se tak porušení zákona na ochranu přírody.
 • Upozornění: Karlovarské pracoviště ČIŽP bude od 1. února sídlit na nové adrese

  26.01.2017
  Pracoviště České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Karlových Varech mění svou adresu. Od 1. února bude přestěhováno z původního působiště na Drahomířině nábřeží 197/16, Karlovy Vary na novou adresu Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary-Tašovice.
 • Provozovatel krkonošského skiareálu zasněžoval nelegálně odebranou vodou z řeky Úpy

  20.01.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 155 170 korun společnosti BOBOLIFT s.r.o., která v Krkonoších provozovala lyžařský areál Velká Úpa-Portášky. V lednu a prosinci roku 2014 při zasněžování sjezdovky odebrala více povrchové vody z řeky Úpy, než měla povoleno vodoprávním úřadem. Dopustila se tak porušení vodního zákona
 • Firma neposkytla úřadům informace o nebezpečných čisticích a pracích prostředcích. Dostala pokutu 250 tisíc korun

  20.01.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 250 tisíc korun pardubické společnosti VanBaerle Swiss Hygiene s.r.o. za to, že českým ani evropským úřadům neposkytla informace o nebezpečných chemických směsích, které uváděla na trh v České republice. Jednalo se o čisticí a prací prostředky Relaroom, Relatex, Relaclean a Relavit dovezené ze Švýcarska a určené například pro hotely nebo nemocnice.
 • Za poškození lesní půdy a stromů v CHKO Beskydy uložili inspektoři 5 pokut v celkové výši 482 tisíc korun

  18.01.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany lesa v Ostravě pokutovali pět subjektů, které se podílely na poškození lesní půdy a stromů ve Starých Hamrech v CHKO Beskydy. K poškození došlo při legální těžbě dřeva v lokalitě Gajdičný roce 2015. Celková výše uložených pokut činí 482 tisíc korun.
 • Za únik kejdy do potoka dostala firma AGRO BYSTŘICE pokutu 120 tisíc korun

  17.01.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti AGRO BYSTŘICE a.s. Z areálu firmy v Bystřici na Jičínsku unikla koncem března roku 2016 do potoka kejda. Společnost se tak dopustila porušení zákona na ochranu vod.
 • Brožura „Žako v CITES I“ není oficiální publikací orgánů CITES v ČR – obsahuje řadu chyb a nepřesností

  12.01.2017
  V prosinci 2016 byla serverem Ararauna.cz zastoupeném Janem Potůčkem vydána brožura Žako v CITES I. Nové povinnosti pro chovatele. Upozorňujeme, že ačkoliv brožura obsahuje přetisk Informace z webu Ministerstva životního prostředí k registraci, vydávání výjimek ze zákazu obchodních činností a vývozu papouška žaka do třetích zemí a dále rozhovory se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České inspekce životního prostředí k dané problematice, nejedná se o oficiální publikaci, jež by vznikla ve spolupráci s výše uvedenými orgány ochrany přírody v ČR.
 • Firma VSP Group z Olešnice dostala pokutu za odběr podzemní vody bez povolení

  12.01.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Brně uložili pokutu 451 800 korun společnosti VSP Group, a.s. Firma, která se zabývá především zemědělskou činností, více než půl roku bez povolení odebírala podzemní vodu z vrtu v Olešnici na Blanensku. Dopustila se tak porušení zákona na ochranu vod.
 • Inspektoři ČIŽP pomohli odhalit obchodování s ohroženými brouky. Soud poprvé potrestal internetového prodejce hmyzu

  12.01.2017
  České soudy poprvé potrestaly prodejce, který prostřednictvím internetu nezákonně obchodoval s ohroženými druhy hmyzu. Případem se v létě 2014 začali zabývat inspektoři z oddělení ochrany přírody České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a kriminalisté, díky nimž nakonec došlo k vypátrání prodejce. Toho posléze soud potrestal dvouletým podmíněným trestem.
 • Tiskárna nelegálně vypouštěla odpadní vody. Dostala pokutu 300 tisíc korun

  11.01.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Brně uložili pokutu 300 tisíc korun společnosti TISK CENTRUM s.r.o. Firma ze své tiskárny v Moravanech u Brna bez povolení vypouštěla závadné látky do vod povrchových a ohrožovala vody podzemní. Dopustila se tak porušení zákona na ochranu vod.
 • Firma KOVO KASEJOVICE MONT znečišťovala ovzduší emisemi z lakovny. Dostala už druhou pokutu

  10.01.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Plzni uložili pokutu 200 tisíc korun společnosti KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o. Firma ve svém závodě v Kasejovicích na Plzeňsku provozovala lakovnu v rozporu s povolením Krajského úřadu Plzeňského kraje.
 • Firma MARKUSBERG nelegálně navážela odpad do bývalé obalovny v Oleksovicích. Inspektoři jí dali už druhou pokutu

  09.01.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Brně uložili pokutu 100 tisíc korun stavební firmě MARKUSBERG spol. s r. o. za to, že několik let nakládala s odpady na místě, které k tomu nebylo určené.