1 2 3 4 5  další 
 • Firma PARADOX STEEL porušila zákon o odpadech a inspektoři jí za to uložili pokutu 200 tisíc korun

  24.06.2019
  Společnost PARADOX STEEL s.r.o. jako původce odpadů shromažďovala na venkovních plochách kolem výrobní haly v areálu své provozovny v Ostravě – Kunčicích odpady, které nebyly utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Firma nevedla průběžnou evidenci a nezabezpečila odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Porušila tak povinnost danou zákonem o odpadech. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu Ostrava, jí uložili pokutu 200 tisíc korun. Ta nabyla právní moci 18. června.
 • BORAX, látka často využívaná dětmi k výrobě slizů, může poškodit reprodukční schopnost. Inspektoři ČIŽP kontrolovali její prodej

  24.06.2019
  Kontroloři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedli v období duben až červen 2019 kontrolní akci zaměřenou na prodej boraxu běžnému spotřebiteli. Látka je často využívána dětmi pro výrobu slizů, může však poškodit reprodukční schopnost. Během tří měsíců bylo zkontrolováno 19 subjektů v distribuční síti, které se zabývají prodejem boraxu (látky) nebo směsí s jeho obsahem. Ve čtyřech případech byly uloženy pokuty za porušení evropského nařízení REACH v souvislosti s prodejem boraxu běžnému spotřebiteli. Z toho jedna pokuta ve výši deset tisíc korun už nabyla právní moci. Dotčené společnosti už provedly nápravu a učinily náležitá opatření k zajištění prodeje jen pro profesionální použití.
 • Společnost termín nedodržela, zalesnění holiny neprovedla a pozemek během správního řízení prodala. Inspektoři ČIŽP jí uložili pokutu 145 tisíc korun

  20.06.2019
  Společnosti Devolia, SE vyměřili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu Praha pokutu 145 tisíc korun za ohrožení životního prostředí v lesích. Toho se Devolia, SE dopustila nesplněním uloženého nápravného opatření, když ve stanoveném termínu do 31. 5. 2016 neprovedla zalesnění holiny starší dvou let o velikosti 1,45 ha na lesním pozemku v Třebnicích na Příbramsku. Zalesnění mělo být provedeno vhodným sadebním materiálem v odpovídajícím počtu v souladu se zákonem o lesích. Společnost se proti rozhodnutí odvolala k Ministerstvu životního prostředí, které ho však zamítlo a pokuta nabyla 30. května právní moci.
 • Za únik tuků do potoka a poškození významného krajinného prvku dostala firma dvě pokuty v celkové výši 300 tisíc korun

  19.06.2019
  Dvě pokuty v celkové výši 300 tisíc korun dostala potravinářská společnost FRITAGRO Nížkov, s.r.o. Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě zjistili, že z areálu producenta bramborových výrobků unikly v březnu 2018 přes dešťovou kanalizaci závadné látky (tuky) do potoka a také, že z čistírny odpadních vod závodu vytékaly v průběhu roku 2017 a části roku 2018 nadlimitně znečištěné odpadní vody. Za tato porušení vodního zákona firmě inspektoři uložili pokutu 200 tisíc korun. Další sankci 100 tisíc korun společnost dostala za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny - únik tuků a vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod totiž způsobily poškození významného krajinného prvku vodní tok. Obě pokuty jsou již pravomocné.
 • Padla čtyřmilionová pokuta za nedostatečná opatření proti kůrovci na Českobudějovicku

  17.06.2019
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích uložili pokutu čtyři miliony korun společnosti H – Agrana s.r.o. Firma neprováděla včasná a dostatečná opatření proti šíření kůrovců v lesích, které vlastní v Červeném Újezdci, Hosíně, a Borku u Českých Budějovic. Proti pokutě podala společnost H – Agrana odvolání. To však Ministerstvo životního prostředí zamítlo a sankce, splatná místně příslušnému celnímu úřadu, nabyla 28. 5. 2019 právní moci.
 • Výrobce pelet dostal pokutu 150 tisíc korun za skladování odpadu na venkovní ploše mimo určenou halu

  17.06.2019
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Plzni uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti GSIS Production s.r.o. Firma, která v Dýšině na Plzeňsku vyrábí pelety z dřevěného odpadu, tento odpad nedovoleně skladovala na venkovní ploše, což bylo v rozporu s provozním řádem zařízení.
 • Provozovatel zařízení na úpravu a zpracování mléka neměl patřičné povolení, od inspektorů ČIŽP dostal pokutu 120 tisíc korun

  14.06.2019
  Společnost AGRICOL s.r.o., provozovatel zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok) dostala od inspektorů České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové pokutu 120 tisíc korun. Bez příslušného integrovaného povolení provozoval v Poličce tři roky zařízení na úpravu a zpracování mléka a porušil tak zákon o integrované prevenci.
 • Pardubický dopravní podnik nevyměňoval filtry v lakovně. Od inspektorů ČIŽP za to dostal pokutu 120 tisíc korun

  13.06.2019
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 120 tisíc korun Dopravnímu podniku města Pardubic a.s. Městská firma ve své lakovně, kde opravuje převážně vozidla hromadné dopravy, neprováděla jedenkrát ročně výměnu filtrů s aktivním uhlím. Ty slouží k omezování emisí těkavých organických látek z lakovny do ovzduší.
 • Inspektoři uložili pokutu 150 tisíc korun stavební firmě SYNER za netřídění odpadů

  12.06.2019
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Liberci uložili pokutu 150 tisíc korun stavební společnosti SYNER, s.r.o. Firma v areálu ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku skladovala odpady z vlastní stavební činnosti, aniž by tyto odpady třídila dle druhů a kategorií.
 • Na ekologicko-dopravně výchovné akci MIKROKLIMA 2019 se podílela také ČIŽP

  10.06.2019
  Na třináctém ročníku ekologicko-dopravně výchovné akce s názvem MIKROKLIMA 2019, kterou pořádal odbor životního prostředí a dopravy Městské části Praha 9, se prezentovala opět také Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Akce se uskutečnila šestý červnový den v Parku Přátelství na Proseku a účastnily se jí na čtyři desítky institucí.
 • Provozovatel rychlého občerstvení dostal pokutu 160 tisíc za porušování zákona o obalech

  07.06.2019
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Plzni uložili pokutu 160 tisíc korun společnosti PANDA T-P s.r.o. Firma, která v několika českých městech provozuje síť rychlého občerstvení, nezajistila zpětný odběr, recyklaci a využití 30 tun odpadů z obalů, které v roce 2018 uvedla na trh. Porušila tím zákon o obalech.
 • Za nelegální přijetí odpadní hliníkové strusky z Bosny a Hercegoviny dostala firma pokutu 140 tisíc korun

  05.06.2019
  Za několikeré porušení zákona o odpadech dostala pokutu 140 tisíc korun společnost ZE-KOV METAL s.r.o. Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Praze zjistili, že firma do své provozovny ke sběru a výkupu odpadů v Městci Králové na Nymbursku přijala více než 23 tun hliníkové odpadní strusky, což byl odpad, k jehož převzetí neměla povolení. Odpad pocházel z Bosny a Hercegoviny a do Česka byl přeshraničně přepraven. Společnost strusku z ciziny do svého zařízení přijala v roce 2016, ačkoli pro ni neměla zajištěno využití, což odporuje odpadové legislativě.
 • Společnost PIZZA DEL MONTE s.r.o. dostala další pokutu za porušení zákona o obalech. Tentokrát 90 tisíc korun

  03.06.2019
  Společnost PIZZA DEL MONTE s.r.o., zabývající se prodejem na místě vyráběných potravin (pizza, gyros, zeleninové saláty, teplá jídla) a nápojů porušila zákon o obalech. Za to jí inspektoři z České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu České Budějovice uložili pokutu 90 tisíc korun, která nabyla právní moci 10. května 2019.
 • Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem provedli loni 1564 kontrol a uložili 171 pokut za více než 6,3 milionu korun

  30.05.2019
  Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 16 572 kontrol, což je o 708 více než v roce 2017 (15 864) a uložila 2547 pravomocných pokut (o 108 méně než v roce 2017) v celkové výši 100 274 621 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2018 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut padlo za odpady (855), což je několikaletý trend. V Ústeckém kraji provedli inspektoři 1564 kontrol a uložili 171 pravomocných pokut. Celková částka pokut uložených Oblastním inspektorátem ČIŽP v Ústí nad Labem dosáhla výše 6 312 140 korun.
 • Povodí Vltavy zavinilo úhyn kriticky ohrožených mihulí potočních, inspektoři ČIŽP za to státnímu podniku uložili pokutu 100 tisíc korun

  29.05.2019
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany přírody v Plzni uložili pokutu 100 tisíc korun státnímu podniku Povodí Vltavy za to, že způsobil úhyn kriticky ohrožených mihulí potočních v náhonu podél Erbenovy ulice v Nýrsku na Klatovsku. Porušil tak zákon o ochraně přírody a krajiny.