Agropodnik Košetice dostal pokutu 140 tisíc korun za únik silážních šťáv do Martinického potoka

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany přírody a ochrany vod v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 140 tisíc korun společnosti Agropodnik Košetice, a.s. za únik závadných látek do Martinického potoka ze střediska zemědělské výroby Chyšná.

„V červnu 2015 došlo z porušeného potrubí mezi silážními žlaby a přečerpávací jímkou k úniku silážních šťáv do dešťové kanalizace, odtud do bezejmenného přítoku Martinického potoka a následně do Martinického potoka. Tímto došlo k závažnému poškození významného krajinného prvku, protože byly změněny chemické vlastnosti vody a zásadním způsobem ohrožena a oslabena stabilizační funkce obou vodních toků,“ komentoval případ Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Bezejmenný přítok byl ovlivněn v délce cca 700 m a Martinický potok v délce cca 150 m. Současně došlo i k nedovolenému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu zde žijící vranky obecné. Společnost Agropodnik Košetice, a.s. porušila svou povinnost i tím, že nevybudovala a tedy ani neprovozovala odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku silážních šťáv z kanalizačního potrubí.

 

Zveřejněno: 27.11.2015 – Jana Jandová ; Přečteno 672 x
Vytisknout