12-letý Akční lán na záchranu supů

V únoru se sešlo 43 expertů z 22 zemí v Toledu, aby připravili summit Úmluvy k ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů Na základě předchozích konzultací a workshopů, kterých se účastnilo 200 expertů,  kteří vyjádřili obavy z veterinární ho použití diciofenacu, pro supy smrtícího  léku, byl navržen 12-letý Akční plán k zajištění ochrany všech druhů supů.

Na světě žije 23 druhů supů a 16 z nich je globálně ohroženo – čtyři asijské druhy a čtyři africké druhy jsou kriticky ohroženy. Ochrana supů bude hrát hlavní roli na nadcházejícím summitu Úmluvy  k ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, která se bude konat v říjnu 2017 na Filipínách V Toledu bylo odsouhlaseno vložení  dalších 10 druhů afrických a asijských supů do Přílohy 1 Úmluvy k ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, známé také jako Bonnská úmluva. Nejvíce ohroženými druhy jsou  sup chocholatý, sup indický, sup bengálský a sup tenkozobý v Asii a sup krahujový, sup chocholatý, sup africký a sup kapucín v Africe

Navrhovaný akční plánu obsahuje více než 100 opatření včetně zákazu užívání toxických výrobků, které mají vliv na supy,  otrávených návnad – a postupné vyřazení olověného střeliva. Akční plán také navrhuje akce k ukončení obchodu a částmi supů využívaných v čarodějnictví, zvláště v Africe a Asii. Dále minimalizovat úmrtnost elektrickým proudem a kolizí s dráty elektrického vedení a větrnými turbínami a zajistit, že ptáci budou mít dostatek potravy bez toxických látek.

Na Indickém subkontinentu, regionu s největší hustotou výskytu supů na planetě, mělo veterinární používání diciofenacu mělo za příčinu zmizení 99 % supů za méně než 10 let. Od roku 2006 je zakázáno jeho používání ve všech zemích regionu.

Zveřejněno: 13.03.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 1368 x
Vytisknout