12. Seminář "Lekce získané z havárií"

Již po dvanácté pořádají společně Francouzské ministerstvo udržitelného rozvoje a organizace IMPEL seminář „Lekce získané z havárií“, který se bude konat 31. května – 1. června v Lyonu.

Na semináři budou inspektoři  prezentovat řadu případových studií průmyslových havárií, které se řešily v poslední době. Při svých prezentacích seznámí účastníky semináře s průběhem havárie, výsledky provedených analýz, které ukazují  co zapříčinilo havárii, přijatých opatřeních a možných organizačních, materiálních nebo systémových selháních. Podrobněji rozvedou poučení vycházející z těchto havárií a podělí se o vlastní zkušenosti, které získali  během nebo následně po havárii.

 Program semináře můžete nalézt zde:  http://www.impel.eu/wp-content/uploads/2017/02/12th-Lessons-Learnt-from-Accidents-Seminar-Programme.pdf

Zveřejněno: 06.02.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 1526 x
Vytisknout