Aktuality

 • Firma LADEO Lukavec přijala odpady, které nesměla. Dostala pokutu 600 tisíc korun

  09.12.2016
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 600 tisíc korun společnosti LADEO Lukavec s.r.o, která provozuje skládku nebezpečného odpadu v Lukavci na Litoměřicku. Firma převzala do svého zařízení odpady s polychlorovanými bifenyly (PCB). Tento odpad však neměla oprávnění převzít.
 • Řetězec OBI prodával nebezpečné chemické látky bez řádného značení. Dostal pokutu 180 tisíc korun

  08.12.2016
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 180 tisíc korun společnosti OBI ČR s.r.o. za porušení chemického zákona. Firma ve svém řetězci hobby marketů prodávala některé nebezpečné chemické látky a směsi bez správného a dostatečného označení. Chyběly výstražné symboly a věty o nebezpečnosti výrobků. V jednom případě navíc nebyla chemická látka řádně zabalena, takže došlo k jejímu úniku mimo obal. V případě dalšího výrobku na obalu chyběly informace o chemických látkách v českém jazyce.
 • Inspektoři zkontrolovali letos 93 malých vodních elektráren, 17 jich nedodrželo zákon

  07.12.2016
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedli letos kontroly 93 malých vodních elektráren zaměřené na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. U 17 elektráren (cca 18 procent) zjistili porušení zákona.
 • Inspektoři ČIŽP odhalili bižuterii s obsahem těžkých kovů. Pomohl jim s tím nový přístroj, který letos začali využívat

  07.12.2016
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) odhalili v českých obchodech bižuterii z dovozu mimo EU s vysoce nadlimitním obsahem těžkých kovů. Pomohl jim v tom přístroj s názvem rentgenový spektrometr, který letos začali využívat při kontrolách. Od začátku roku pomocí něj zkontrolovali celkem 257 bižuterních výrobků, 43 z nich (tedy 17 procent) obsahovalo víc těžkých kovů, než je dovoleno. Stanovené limity byly v mnoha případech překročeny o několik řádů.
 • Firma provozovala v Brně slévárnu bez povolení. Dostala pokutu 130 tisíc korun

  05.12.2016
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili pokutu 130 tisíc korun společnosti ESB Slévárna, s.r.o. Firma bez povolení krajského úřadu v Brně tři roky provozovala zdroje znečišťování ovzduší, a to slévárnu neželezných kovů a související technologie. Porušila tím zákon o ochraně ovzduší.


Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

 Blíže nespecifikovaný obrázek