Aktuality

 • Inspektoři se zaměří na bezpečné pužívání chemických látek

  28.04.2017
  Česká inspekce životního prostředí se v roce 2017 zúčastní celoevropského kontrolního projektu s názvem REACH-EN-FORCE 5 (REF5), jehož cílem je přispět k bezpečnějšímu používání chemických látek a snížení expozice pracovníků a životního prostředí. Kontroly budou tedy zaměřeny na rozšířené bezpečnostní listy , scénáře expozice a opatření k omezení rizik (tedy na to jak je zpracována informace o bezpečném použití látek, jak cestuje dodavatelským řetězcem a jak je implementována uživateli chemických látek).
 • Společnost Hyundai Dymos Czech použila při výrobě přípravek s těkavými látkami. Dostala pokutu 150 tisíc korun

  20.04.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti Hyundai Dymos Czech, s.r.o. Ve svém závodě v Nošovicích firma v roce 2016 použila při výrobě autosedaček přípravek, který obsahoval až 90 % těkavých organických látek (VOC), přičemž podle platného integrovaného povolení mohla využívat na daném zařízení pouze přípravky s nulovým obsahem těchto látek. Po dobu používání tohoto přípravku došlo ke zvýšení úniku plynných znečišťujících látek do ovzduší.
 • Česká inspekce životního prostředí zveřejnila výroční zprávu za rok 2016

  19.04.2017
  Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v roce 2016 oslavila 25. výročí od svého vzniku. Stejně jako v předchozích dvou letech se podařilo zvýšit intenzitu i kvalitu inspekční činnosti. Podrobná data naleznete ve výroční zprávě, která je zde ke stažení.
 • Česká inspekce životního prostředí provedla vloni téměř 15 900 kontrol a uložila pokuty za více než 130 milionů korun

  19.04.2017
  Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 883 kontrol, což je o více než 200 než v roce 2015 (15 677) a uložila 2887 pokut (o 54 méně než v roce 2015) v celkové výši 130 717 343 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2016 v průměru 40 kontrol. Nejvíce narostl počet kontrol v oblasti ochrany vod, inspektoři provedli 3539 kontrol, tedy o 260 více než v roce 2015. Nejvíce pokut padlo za odpady (977), což je několikaletý trend.
 • Za nezalesnění vytěžené holiny dostala firma SAARLES pokutu 215 tisíc korun

  13.04.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 215 tisíc korun společnosti SAARLES s.r.o. Firma jako vlastník lesních pozemků v katastru Brťoví na Žďársku neprovedla zalesnění holin o výměře 3,25 hektaru. Dopustila se tak ohrožení životního prostředí v lesích.


Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

 Blíže nespecifikovaný obrázek