Skrýt nabídku
Česky | English

Aktuality

Společnost PILSEN STEEL neprovedla zkoušky nádrží se zvlášť nebezpečnými látkami a dostala pokutu

3.7.2015  Společnost PILSEN STEEL neprovedla zkoušky nádrží se zvlášť nebezpečnými látkami a dostala pokutu

PILSEN STEEL s.r.o. dostala od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) dvě pokuty v celkové výši 250 tisíc korun, které nabyly právní moci. Společnost neprovedla těsnostní zkoušky potrubí a nádrží s velmi nebezpečnými látkami a špatně třídila odpad.
Inspektoři se spojili s vodáky v boji proti suchým jezům

2.7.2015  Inspektoři se spojili s vodáky v boji proti suchým jezům

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se společně s vodáky zaměří na kontrolu minimálních zůstatkových průtoků na vodních tocích sloužících mimo jiné pro provoz malých vodních elektráren. Domluvili se na tom zástupci inspekce, Českého svazu kanoistů a vodáckého serveru raft.cz. Vodáci inspektorům pomohou monitorovat stav vody prostřednictvím webu www.suchesuchejezy.cz.
Z prasklého potrubí OKD unikaly rok slané důlní vody, které zničily místní vegetaci

1.7.2015  Z prasklého potrubí OKD unikaly rok slané důlní vody, které zničily místní vegetaci

Inspektoři z oddělení ochrany přírody Oblastního inspektorátu Ostrava ČIŽP řešili úhyn tří vzrostlých dřevin - dubu, vrby a břízy a 441 m2 zapojeného porostu mladých listnatých dřevin v k. ú. Stonava. „Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR jsme zjistili, že k úhynu těchto dřevin došlo působením důlních vod, které zhruba rok unikaly z prasklého potrubí společnosti OKD, a.s. Za zničení dřevin byla uložena pokuta sto tisíc korun podle zákona o ochraně přírody a krajiny,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu Ostrava.
Za únik pesticidu do řeky Doubravky padla první pokuta 500 tisíc korun

18.6.2015  Za únik pesticidu do řeky Doubravky padla první pokuta 500 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 500 tisíc korun společnosti ZS Vilémov za únik závadných látek do levostranného přítoku řeky Doubravky. Z vnitropodnikové kanalizace zemědělského areálu v dubnu 2014 unikl pesticid NURELLE, který je vysoce toxický pro vodní korýše a obratlovce. Látka se dostala až do řeky Doubravky, v níž byl následně prokázán úhyn nejméně 8475 raků říčních.
Za nelegální předání strusky padla pokuta 1,5 milionu korun

10.6.2015  Za nelegální předání strusky padla pokuta 1,5 milionu korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Plzni uložili pokutu 1,5 milionu korun společnosti Železárny Hrádek (nyní Reality Hrádek). Firma nelegálně předala odpad ze zpracování strusky dalším 25 stavebním společnostem a neuvedla, o jaký materiál ve skutečnosti jde.

Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

 

logo_2.gif

 
 

Dnes je: 5.7.2015

Svátek má: Státní svátek (Cyril a Metoděj)

Zítra: Státní svátek (Mistr Jan Hus upálen r.1415)