Aktuality

 • Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták dostalo pokutu 120 tisíc korun za navezení odpadů do lesa a na ornou půdu

  14.11.2018
  Pravomocnou pokutu 120 tisíc korun uložili v září inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oblastního inspektorátu v Brně Zemědělskému družstvu vlastníků Fryšták za porušení zákona o odpadech.
 • Výrobce traktorů ZETOR porušil zákon na ochranu ovzduší. Dostal pokutu 200 tisíc korun

  14.11.2018
  Inspektoři z oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili v říjnu 2018 pokutu 200 tisíc korun společnosti ZETOR TRACTORS a.s. se sídlem v Brně. Firma ve své lakovně traktorů používala přípravek neschválený v provozním řádu. Provozováním technologie aplikace nátěrových hmot v rozporu se závaznými technickými podmínkami povolení provozu se dopustila porušení zákona na ochranu ovzduší.
 • Soud potrestal agresory, kteří vulgárně i fyzicky napadli inspektory České inspekce životního prostředí

  13.11.2018
  Dva inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Ústí nad Labem byli v říjnu 2012 napadeni při kontrole. Případ skončil u soudu. Rozsudkem Okresního soudu v Teplicích ze dne 19. 7. 2017 byli obvinění P.K. a D.D. uznáni vinnými z trestných činů krádeže a násilí proti úřední osobě. Za to byli odsouzeni k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon jim byl odložen na zkušební dobu jednoho roku.
 • Vezl si z Brazílie šupiny z ryby a zaplatil pokutu. Arapaima velká je pod ochranou CITES.

  07.11.2018
  Při kontrole na letišti Václava Havla v Praze, v pátek 2. listopadu, označil pes Celní správy zavazadlo muže z České republiky cestujícího z Brazílie. Inspektoři z České inspekce životního prostředí, oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES následně identifikovali, že muž v něm bez potřebných povolení dováží 6 šupin chráněné arapaimy velké, jedné z největších sladkovodních ryb světa.
 • Společnost Makovec roky porušovala zákon o obalech. Dostala pokutu 580 tisíc korun.

  05.11.2018
  Pravomocnou pokutu 580 tisíc korun uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oblastního inspektorátu Olomouc společnosti MAKOVEC a.s., která se zabývá výrobou masa a uzenin, tepelně opracovaných i neopracovaných masných výrobků. Společnost v období od roku 2015 do března 2017 uvedla na trh řádově desítky tun papírových a plastových obalů. Při tomto jednání ale porušila celkem tři ustanovení zákona o obalech, k čemuž inspekce přihlédla i při stanovení výše sankce.


Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

 Blíže nespecifikovaný obrázek