Aktuality

 • Podnikatel dostal za nelegální uložení více než 50 tisíc tun odpadu pokutu 300 tisíc korun

  25.09.2018
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Olomouci uložili pokutu 300 tisíc korun podnikateli Vladimírovi Pospíšilovi za porušení zákona o odpadech. K provedení úprav bývalé skládky komunálního odpadu v Blatci na Olomoucku použil téměř třikrát více odpadu, než měl povoleno Magistrátem města Olomouce.
 • Inspektoři ČIŽP provedli 64 kontrol rekreačních objektů v oblasti Šumavského národního parku

  24.09.2018
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedli v CHKO Šumava kontrolu rekreačních, restauračních a ubytovacích zařízení, které nejsou napojeny na centrální čistírny odpadních vod. 22 inspektorů provedlo 64 kontrol, kdy v 10 případech nebyl nikdo zastižen, příp. byla provozovna uzavřena. Z 54 provedených kontrol byla čtvrtina (12 subjektů) v pořádku, což bylo zjištěno přímo na místě. S ostatními zařízeními je ČIŽP v jednání.
 • Za nelegálně uložené stavební a demoliční odpady dostala firma pokutu 250 tisíc korun

  13.09.2018
  Stavební společnost PKD stavba, s.r.o. dostala pokutu 250 tisíc korun za navezení 7531 tun stavebních a demoličních odpadů na část pozemku v katastru obce Krhová na Vsetínsku. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Brně při kontrole zjistili, že tento obecní pozemek není k nakládání s odpady určený. Firma se tak dopustila porušení zákona o odpadech.
 • Výrobce bublinkové fólie JASOBAL dostal už čtvrtou pokutu. Tentokrát za nelegální provoz v Klášterci nad Orlicí

  04.09.2018
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Hradci Králové uložili už čtvrtou pokutu, tentokrát 350 tisíc korun, výrobci bublinkové fólie společnosti JASOBAL s.r.o. Firma už po několikáté vyráběla bez povolení. Tentokrát v Klášterci nad Orlicí, který se stal jejím třetím nezákonným působištěm poté, co dostala zákaz výroby v Chrasti u Chrudimi a v Pardubicích.
 • Odstraňování kalů z lokality Vratimov podléhá ostrému dozoru ČIŽP

  04.09.2018
  Za účelem vyčištění a odstranění veškerého materiálu pocházejícího ze sanace lagun Ostramo proběhlo poslední červencový den (31. 7. 2018) v režii Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve Vratimově předání lokality v areálu bývalých papíren společnostem SUEZ Využití zdrojů a.s. a AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. Účastnili se ho také zástupci České inspekce životního prostředí (ČIŽP).


Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

 Blíže nespecifikovaný obrázek