Aktuality

 • Společnost FRITAGRO Nížkov dostala pokutu 200 tisíc korun za znečištění potoka a poškození významného krajinného prvku

  19.05.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili ve dvou správních řízení pokutu 200 tisíc korun potravinářské společnosti FRITAGRO Nížkov, s.r.o. Z areálu firmy v Nížkově na Žďársku v květnu 2016 unikly do potoka čistírenské kaly a vodní tok, který je významným krajinným prvkem, poškodily.
 • Firma REKLA dostala pokutu 220 tisíc korun za nezákonné nakládání s nebezpečnými odpady v Pardubicích-Semtíně

  03.05.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 220 tisíc korun společnosti REKLA spol. s r. o., která ve svém zařízení v Pardubicích-Semtíně nakládala s kapalnými odpadními oleji. Ty patří do kategorie nebezpečných odpadů a firma s nimi nakládala v objektu, který k tomu nebyl určen v integrovaném povolení ani v provozním řádu.
 • Inspektoři se zaměří na bezpečné používání chemických látek

  28.04.2017
  Česká inspekce životního prostředí se v roce 2017 zúčastní celoevropského kontrolního projektu s názvem REACH-EN-FORCE 5 (REF5), jehož cílem je přispět k bezpečnějšímu používání chemických látek a snížení expozice pracovníků a životního prostředí. Kontroly budou tedy zaměřeny na rozšířené bezpečnostní listy , scénáře expozice a opatření k omezení rizik (tedy na to jak je zpracována informace o bezpečném použití látek, jak cestuje dodavatelským řetězcem a jak je implementována uživateli chemických látek).
 • Společnost Hyundai Dymos Czech použila při výrobě přípravek s těkavými látkami. Dostala pokutu 150 tisíc korun

  20.04.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti Hyundai Dymos Czech, s.r.o. Ve svém závodě v Nošovicích firma v roce 2016 použila při výrobě autosedaček přípravek, který obsahoval až 90 % těkavých organických látek (VOC), přičemž podle platného integrovaného povolení mohla využívat na daném zařízení pouze přípravky s nulovým obsahem těchto látek. Po dobu používání tohoto přípravku došlo ke zvýšení úniku plynných znečišťujících látek do ovzduší.
 • Česká inspekce životního prostředí zveřejnila výroční zprávu za rok 2016

  19.04.2017
  Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v roce 2016 oslavila 25. výročí od svého vzniku. Stejně jako v předchozích dvou letech se podařilo zvýšit intenzitu i kvalitu inspekční činnosti. Podrobná data naleznete ve výroční zprávě, která je zde ke stažení.


Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

 Blíže nespecifikovaný obrázek