Aktuality

 • Podnikatel dostal už třetí pokutu za nelegální ukládání odpadu v obci Dolejší Hůrky na Lounsku

  21.02.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili už třetí pokutu, tentokrát 150 tisíc korun, podnikateli Antonínu Zajíčkovi. Ten nechal nelegálně navážet odpady do jámy po těžbě štěrkopísku v obci Dolejší Hůrky na Lounsku. I když pozemek vlastnil, k nakládání s odpady na něm neměl povolení. Porušil tím zákon o odpadech.
 • Za nezákonnou těžbu v lesích na Českokrumlovsku dostala společnost Villena pokutu 1,2 milionu korun

  16.02.2017
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích uložili pokutu 1,2 milionu korun společnosti VILLENA s.r.o. za to, že nechala bez povolení vykácet celkem 841 metrů krychlových dřeva v lokalitě Děkanské Skaliny na Českokrumlovsku. Svým neoprávněným zásahem tak poškodila životní prostředí v lesích.
 • Celostátní zimní arboristická konference

  07.02.2017
  V aule České zemědělské univerzity proběhne ve dnech 9. - 10. února 2017 celostátní konference věnovaná problematice “Poškození dřevin v mimolesním prostředí”. Konferenci pořádá Arboristická akademie ZO ČSOP ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Fakultou životního prostředí ČZU. Odborníci ze státní správy, samospráv měst, zástupci organizací spravujících rozsáhlé populace dřevin i profesionální arboristé a zahradníci zde budou diskutovat nad tématikou zásahů, které lze provádět při správě veřejné zeleně, aniž by došlo k naplnění definice “poškození dřeviny” dle zákona o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Konference bude doplněna diskusními panely a workshopy na dílčí témata.
 • Společnost EKOBIOMASA vykácela bez povolení 180 stromů. Dostala pokutu 180 tisíc korun

  02.02.2017
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany přírody v Brně uložili pokutu 180 tisíc korun společnosti EKOBIOMASA s.r.o. Firma v roce 2015 bez povolení vykácela celkem 180 stromů, a to v blízkosti Jarohněvického rybníka v Dubňanech na Hodonínsku a částečně také v přilehlé Evropsky významné lokalitě Hodonínská Doubrava. Dopustila se tak porušení zákona na ochranu přírody.
 • Upozornění: Karlovarské pracoviště ČIŽP bude od 1. února sídlit na nové adrese

  26.01.2017
  Pracoviště České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Karlových Varech mění svou adresu. Od 1. února bude přestěhováno z původního působiště na Drahomířině nábřeží 197/16, Karlovy Vary na novou adresu Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary-Tašovice.


Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

 Blíže nespecifikovaný obrázek