Skrýt nabídku
Česky | English

Aktuality

Z prasklého potrubí OKD unikaly rok slané důlní vody, které zničily místní vegetaci

1.7.2015  Z prasklého potrubí OKD unikaly rok slané důlní vody, které zničily místní vegetaci

Inspektoři z oddělení ochrany přírody Oblastního inspektorátu Ostrava ČIŽP řešili úhyn tří vzrostlých dřevin - dubu, vrby a břízy a 441 m2 zapojeného porostu mladých listnatých dřevin v k. ú. Stonava. „Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR jsme zjistili, že k úhynu těchto dřevin došlo působením důlních vod, které zhruba rok unikaly z prasklého potrubí společnosti OKD, a.s. Za zničení dřevin byla uložena pokuta sto tisíc korun podle zákona o ochraně přírody a krajiny,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu Ostrava.
Za únik pesticidu do řeky Doubravky padla první pokuta 500 tisíc korun

18.6.2015  Za únik pesticidu do řeky Doubravky padla první pokuta 500 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 500 tisíc korun společnosti ZS Vilémov za únik závadných látek do levostranného přítoku řeky Doubravky. Z vnitropodnikové kanalizace zemědělského areálu v dubnu 2014 unikl pesticid NURELLE, který je vysoce toxický pro vodní korýše a obratlovce. Látka se dostala až do řeky Doubravky, v níž byl následně prokázán úhyn nejméně 8475 raků říčních.
Za nelegální předání strusky padla pokuta 1,5 milionu korun

10.6.2015  Za nelegální předání strusky padla pokuta 1,5 milionu korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Plzni uložili pokutu 1,5 milionu korun společnosti Železárny Hrádek (nyní Reality Hrádek). Firma nelegálně předala odpad ze zpracování strusky dalším 25 stavebním společnostem a neuvedla, o jaký materiál ve skutečnosti jde.
Zápach ze zpracování odpadních plastů už občany obtěžovat nebude. Inspektoři uložili pokutu sto tisíc a zastavili provoz

10.6.2015  Zápach ze zpracování odpadních plastů už občany obtěžovat nebude. Inspektoři uložili pokutu sto tisíc a zastavili provoz

Společnosti ANCHOR Group s.r.o. působící v objektu bývalé tírny lnu v k. ú. Domanínek v Bystřici nad Pernštejnem byla Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), Oblastním inspektorátem v Havlíčkově Brodě, uložena pokuta ve výši sto tisíc korun za provoz bez povolení. Inspektoři také vydali rozhodnutí o zastavení provozu zdroje znečišťování ovzduší (regranulační linky). Obě rozhodnutí nabyla v květnu 2015 právní moci a zařízení není v současné době provozováno.
Technické služby Děčín navezly usazeniny vytěžené z Labe do lesa. Dostaly pokutu sto tisíc korun

9.6.2015  Technické služby Děčín navezly usazeniny vytěžené z Labe do lesa. Dostaly pokutu sto tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z úseku ochrany lesa v Ústí nad Labem uložili pokutu sto tisíc korun společnosti Technické služby Děčín. Ta na svém lesním pozemku Březiny u Děčína nelegálně uložila usazeniny po povodni vytěžené z koryta Labe.

Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

 

logo_2.gif

 
 

Dnes je: 2.7.2015

Svátek má: Patricie

Zítra: Radomír