Skrýt nabídku
Česky | English

Aktuality

Čtvrtmilionová pokuta za uložení odpadu na nepovoleném místě

7.4.2014  Čtvrtmilionová pokuta za uložení odpadu na nepovoleném místě

Společnost nakládala s odpady v zařízení na místě, které k tomu nebylo určeno. Na pronajaté pozemky (zemědělský půdní fond) v k. ú. Lelekovice firma navezla odpad - zeminu ze stavby v množství cca 7000 m3.
ČIŽP šetří úhyn raků v toku řeky Doubravky

4.4.2014  ČIŽP šetří úhyn raků v toku řeky Doubravky

Inspekce podá trestní oznámení na neznámého pachatele; v případě prokázání viny mu tak hrozí až 3 roky odnětí svobody.
ČIŽP kontroluje registrace provozovatelů solárních elektráren

3.4.2014  ČIŽP kontroluje registrace provozovatelů solárních elektráren

Inspektoři ČIŽP dle schváleného Plánu kontrolní činnosti pro rok 2014 kontrolují, zda provozovatelé fotovoltaických elektráren splnili svoji povinnost přihlásit se do některého z registrovaných kolektivních systémů.
ČIŽP udělila pokutu 390.000 Kč za neoprávněný výkup kradených železničních kolejnic

26.3.2014  ČIŽP udělila pokutu 390.000 Kč za neoprávněný výkup kradených železničních kolejnic

Provozovatel předmětného zařízení v Českých Budějovicích v roce 2013 neoprávněně vykoupil od nepodnikající fyzické osoby železniční kolejnice různých délek v celkovém množství 17.960 kg.
ČIŽP nařídila v únoru 2014 stažení  z trhu a zákaz prodeje nebezpečné chemické směsi „STRIPPER ACID 6 KG – "rychlý odstraňovač vrchních nátěrů/nástřiků" a "rychlý čistič pro dřevo a kovy“

26.3.2014  ČIŽP nařídila v únoru 2014 stažení z trhu a zákaz prodeje nebezpečné chemické směsi „STRIPPER ACID 6 KG – "rychlý odstraňovač vrchních nátěrů/nástřiků" a "rychlý čistič pro dřevo a kovy“

Podle údajů, které uvádí italský výrobce „ECOLKEM“ v bezpečnostním listu, obsahuje směs 78 – 82 % dichlormethanu. Během práce s odlakovači nebo spreji obsahujícími dichlormethan v nevětraných prostorech může dojít k velmi vážným otravám vedoucím v extrémním případě až ke smrti.

Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem ČNR č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ostatní složky se k ní připojily následně v průběhu let 1991 - 1992. ČIŽP je samostatnou organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem životního prostředí ČR.

 
 
 
 

Dnes je: 23.4.2014

Svátek má: Vojtěch

Zítra: Jiří

Nejčtenější články

13.12.2003
Logo CITES
14.12.2003
Právní normy